Motywacja i budowanie zespołu – Teambulding

290,00  z VAT

Kategoria:

Szkolenie odkryje sekrety perswazji oraz socjotechniki w kontaktach międzyludzkich. Kurs skierowany jest do osób  wykorzystujących wpływ społeczny w różnych obszarach działalności biznesowej lub prywatnej.

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

 1. Zachowania interpersonalne – wzory
 2. Działanie grupy w sytuacjach zadaniowych
 3. Kwestionariusz ról grupowych
 4. Role w grupie
 5. Kogo warto mieć w zespole?
 6. Efektywna praca w zespole
 7. Typu osób w grupie
 8. Sposoby oddziaływania na trudne zachowania grupowe

II MODUŁ

 1. Rodzaje motywacji
 2. Teoria A.Masłowa, Alderfera, McClellanda, Herzberga
 3. Niematerialne motywowanie pracowników
 4. Efektywny system motywacyjny
 5. Poziom motywacji a sprawność działania
 6. Motywowanie jako funkcja zarządzania
 7. Zadowolenie z pracy
 8. Ćwiczenia – test kapitał ludzki firmy

 

Teambuilding, którego uczysz się w ramach naszego kursu, a także zagadnienia dotyczące motywowania pracowników, są kompetencjami leżącymi w gestii niejednego nowoczesnego menedżera. W trakcie pełnienia zawodowych obowiązków, zarówno w firmach, jak i instytucjach, należy wejść w rolę lidera: rozdzielać zadania na podstawie kompetencji i potencjału, reagować na kryzysy i konflikty, kontrolować i zwiększać efektywność, wdrażać metody motywacji. Budowanie zespołu zawsze należy rozpatrywać jako proces, który wymaga codziennej, żmudnej pracy i ewaluacji podjętych działań.

Czytaj więcej