Specjalista psychologii biznesu

350,00  z VAT

Kategoria:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich  chcących posiąść umiejętności psychologii biznesu – erystyka, charyzma, wiedza i doświadczenie. Umiejętności  pozwolą na zrealizowanie wyznaczonych  przez CIEBIE  celów.

Materiał dydaktyczny

MODUŁ I

 1. Zadaniowy i społeczny styl kierowania grupą
 2. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne
 3. Teoria wybitnej jednostki
 4. Pięć podstaw władzy

MODUŁ II

 1. Wewnętrzne i zewnętrzny poczucie kontroli
 2. Praca w grupie
 3. Efekt próżniactwa społecznego
 4. Model kolektywnego wysiłku
 5. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

MODUŁ III

 1. Reguła wzajemności
 2. Zaangażowanie i konsekwencja
 3. Społeczny dowód słuszności
 4. Lubienie i sympatia
 5. Autorytet
 6. Niedostępność

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Szkolenie VIDEO (materiały filmowy 3 odcinki)

Psycholog biznesu jest analitykiem zachowań pracowników oraz klientów – rozumie zarówno mechanizmy ogólne, jak związane z obszarem komunikacji czy marketingu. W zależności od wymagań na konkretnym stanowisku w konkretnej firmie podejmuje się działań związanych między innymi z: zarządzaniem zasobami ludzkimi, rekrutacją, motywacją, sprzedażą, doradztwem, rozwiązywaniem konfliktów, ewaluacją projektów, projektowaniem produktów, usług i kampanii, reagowaniem na sytuacje kryzysowe. To bardzo szeroki zakres kompetencji, dlatego tak istotne jest merytoryczne przygotowanie.

Czytaj więcej