Ekspert ds Antykorupcji  w Administracji

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji, kary kierowniczej i wyższego szczebla a także osoby chcące zajmować się antykorupcją i pracować w działach kontroli.

Ekspert ds Antykorupcji w Administracji

Ekspert ds Antykorupcji w Administracji

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Ekspert ds Antykorupcji w Administracji

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Ekspert ds Antykorupcji w Administracji1. Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2010

2. Kojder A., Korupcja i poczucie moralne Polaków, [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa
polskiego, Kraków 2002.

3. Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego
w ustrojowym prawie administracyjnym, Poznań 2009.

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Moduł I

 1. Zjawisko korupcji w Polsce i na świecie w świetle statystyk

 2. Korupcja oczami Polaków

 3. Pojęcie korupcji i jej typologia

 4. Terminologia prawna dotycząca korupcji

 5. Regulacje prawne dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym

Moduł II

 1. Prawne konsekwencje korupcji

 2. Odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna za popełnione czyny korupcyjne

 3. Przykładowe zachowania korupcyjne

 4. Zachowanie urzędników w sytuacji korupcyjnej

 5. Profilaktyka antykorupcyjna a etyka urzędnika

 6. Ściganie korupcji – prawne i instytucjonalne możliwości

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Ekspert ds Antykorupcji w Administracji

Ekspert ds Antykorupcji w Administracji

Ekspert ds korupcji w administracji

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji, kary kierowniczej i wyższego szczebla a także osoby chcące zajmować się antykorupcją i pracować w działach kontroli.

Cena kursu online: 250.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

Ekspert ds Antykorupcji  w Administracji online – Zapraszamy !

About the Author