Ekspert ds korupcji w administracji

250,00  z VAT

Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji, kary kierowniczej i wyższego szczebla a także osoby chcące zajmować się antykorupcją i pracować w działach kontroli.

Materiał dydaktyczny

Moduł I

 1. Zjawisko korupcji w Polsce i na świecie w świetle statystyk
 2. Korupcja oczami Polaków
 3. Pojęcie korupcji i jej typologia
 4. Terminologia prawna dotycząca korupcji
 5. Regulacje prawne dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym

Moduł II

 1. Prawne konsekwencje korupcji
 2. Odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna za popełnione czyny korupcyjne
 3. Przykładowe zachowania korupcyjne
 4. Zachowanie urzędników w sytuacji korupcyjnej
 5. Profilaktyka antykorupcyjna a etyka urzędnika
 6. Ściganie korupcji – prawne i instytucjonalne możliwości

 

Współczesne technologie i powszechnie uznawane standardy przyczyniły się do wyeliminowania wielu nielegalnych i nieetycznych procederów w instytucjach państwowych i samorządowych, choć nie oznacza, że ze 100-procentową skutecznością. Korupcja wciąż jest zjawiskiem, z którym należy walczyć, a w tym celu wprowadza się do wybranej instytucji odpowiednich specjalistów, którzy są w stanie wdrożyć niezależne postępowanie. Na tym stanowisku trzeba się zająć przede wszystkim kontrolą, rozmowami i konfrontacjami, analizą prawną, profilaktyką niepożądanych zachowań czy wszelkimi działaniami w granicach obowiązującego prawa, we współpracy z odpowiednimi organami.

Czytaj więcej