Praca z trudną młodzieżą

290,00  z VAT

Kategoria:

Szkolenie skierowane do wszystkich osób pragnących udoskonalić swój warsztat pracy. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności skutecznej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.

Materiał dydaktyczny

  1. Definicje i objawy niedostosowania społecznego
  2. Przyczyny i etapy powstawania trudności wychowawczych. Wykluczenie społeczne
  3. Diagnozowanie niedostosowania społecznego
  4. Symptomy niedostosowania społecznego
  5. Zasady pracy z młodzieżą niedostosowaną
  6. Metody i formy pracy z młodzieżą niedostosowaną
  7. Praca w szkole z młodzieżą przejawiającą wybrane objawy niedostosowania społecznego
  8. Opieka i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie w różnych typach placówek

 

Codzienna praca w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej wymaga niezwykłej cierpliwości, empatii i siły charakteru. Stawką jest przyszłość młodych osób, które z różnych przyczyn popadają w problemy. Do obowiązków opiekuna takiej młodzieży należy przeprowadzanie indywidualnych i grupowych zajęć, aktywizacja poprzez zabawę, sport czy ćwiczenia integrujące i rozwojowe oraz konsultowanie trudnych przypadków. Aby pomóc trudnej młodzieży, opiekun wciela się także w rolę organizatora warsztatów, spotkań (np. z hip-hopowcami) wyjść.

Czytaj więcej