Kurs administracja publiczna i samorządowa

Kurs administracja publiczna i samorządowa   Materiał dydaktyczny I MODUŁ Administracja publiczna i jej kompetencje II MODUŁ Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie III MODUŁ Organizacja pracy IV MODUŁ Organizacja i techniki pracy biurowej – praca z dokumentem V MODUŁ Jak być skutecznym w komunikacji interpersonalnej\   Przebieg kursu 1. kursant otrzymuje dostęp do […]