Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi   Materiał dydaktyczny MODUŁ I Definicje i istota zarządzania zasobami ludzkimi Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie Planowanie zatrudnienia jako aspekt zarządzania zasobami ludzkimi Rekrutacja jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi Szkolenie i doskonalenie kadr w ramach zarządzania zasobami ludzkimi Wynagradzanie za pracę Pomiar i ocena efektywności pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi MODUŁ II […]