Kurs Wywieranie Wpływu i Manipulacja

Kurs Wywieranie Wpływu i Manipulacja   Materiał dydaktyczny MODUŁ I Psychiczne aspekty, a wpływanie na innych 1. Wprowadzenie 2. Osobowość 3. Temperament 4. Inteligencja 5. Potrzeby Wpływanie na psychikę i jej mechanizmy obronne 1. Identyfikacja 2. Wypieranie 3. Projekcja 4. Tworzenie objawów 5. Przeniesienie 6. Sublimacja 7. Reakcje upozorowane 8. Unikanie 9. Racjonalizacja 10. Znieczulanie […]