Kurs Teambulding – Motywacja i Budowanie Zespołu

Kurs Teambulding – Motywacja i Budowanie Zespołu

 

Kurs Teambulding

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

1. Zachowania interpersonalne – wzory

2. Działanie grupy w sytuacjach zadaniowych

3. Kwestionariusz ról grupowych

4. Role w grupie

5. kogo warto mieć w zespole ?

6. Efektywna praca w zespole

7. Typu osób w grupie

8. Sposoby oddziaływania na trudne zachowania grupowe

II MODUŁ

1. Rodzaje motywacji

2. Teoria A.Masłowa, Alderfera, McClellanda, Herzberga

3. Niematerialne motywowanie pracowników

4. Efektywny system motywacyjny

5. Poziom motywacji a sprawność działania

6. Motywowanie jako funkcja zarządzania

7. Zadowolenie z pracy

8. Ćwiczenia – test kapitał ludzki firmy

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie odkryje sekrety perswazji oraz socjotechniki w kontaktach międzyludzkich. Kurs skierowane jest do osób  wykorzystujących wpływ społeczny w różnych obszarach działalności biznesowej lub prywatnej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami wywierania wpływu na innych oraz w jaki sposób zbudować pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Kurs Teambulding - Motywacja i Budowanie Zespołu

Motywacja i budowanie zespołu – Teambulding

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie odkryje sekrety perswazji oraz socjotechniki w kontaktach międzyludzkich. Kurs skierowany jest do osób  wykorzystujących wpływ społeczny w różnych obszarach działalności biznesowej lub prywatnej.

Cena kursu online: 290.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

Kursy-online-szkoleniaMotywacja i budowanie zespołu – Teambuilding
Teambuilding, którego uczysz się w ramach naszego kursu, a także zagadnienia dotyczące motywowania pracowników, są kompetencjami leżącymi w gestii niejednego nowoczesnego menedżera. W trakcie pełnienia zawodowych obowiązków, zarówno w firmach, jak i instytucjach, należy wejść w rolę lidera: rozdzielać zadania na podstawie kompetencji i potencjału, reagować na kryzysy i konflikty, kontrolować i zwiększać efektywność, wdrażać metody motywacji. Budowanie zespołu zawsze należy rozpatrywać jako proces, który wymaga codziennej, żmudnej pracy i ewaluacji podjętych działań.

Kurs Teambulding – Motywacja i Budowanie Zespołu online – Zapraszamy !