Kurs Pracownik Biurowy

Kurs Pracownik Biurowy Materiał dydaktyczny I MODUŁ Pojęcia norm w przedsiębiorstwach oraz cech pracownika biurowego. II MODUŁ Czynniki determinujące organizację pracy. III MODUŁ Elementy techniki pracy i komunikacji interpersonalnej. Materiały dodatkowy (nieobowiązkowy do egzaminu) System motywacyjny i rodzaje motywacji w zarządzaniu.   Przebieg kursu 1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. 2. uczestniczysz w kursie […]