Kurs Marketing i Reklama

Kurs Marketing i Reklama   Materiał dydaktyczny I MODUŁ Reklama i wszystkie jej formy 1. Co to jest reklama 2. Mass Media w reklamie 3. Co Klient ceni w reklamie II MODUŁ Reklama jako instrument promocji 1. Reklama w promocji 2. Rys historyczny reklamy 3. Psychologia reklamy 4. Rodzaje reklamy III MODUŁ Marketing w strukturze […]