Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

Kurs Kadra Kierownicza w Administracji   Materiał dydaktyczny I MODUŁ Administracja publiczna i jej kompetencje II MODUŁ Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie III MODUŁ Organizacja pracy IV MODUŁ Organizacja i techniki pracy biurowej – praca z dokumentem V MODUŁ Jak być skutecznym w komunikacji interpersonalnej VI MODUŁ Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji […]