Kurs Skuteczne Zarządzanie Firmą

Kurs Zarządzanie Firmą Materiał dydaktyczny  1.Zarządzanie – zagadnienia Nauka o zarządzaniu – wprowadzenie. Proces zarządzania. Istota i funkcje zarządzania. Nowe koncepcje w zarządzaniu. Umiejętności menadżerskie i ich znaczenie. 2.Zarządzanie strategiczne Podejście strategiczne. Elementy zarządzania strategicznego. 3.Planowanie oraz podejmowanie decyzji w procesie zarządzania Umiejętne podejmowanie decyzji – sztuka decydowania. Rola, cele i zadania w planowaniu. 4.Kontrola […]