Kurs freelancer online

Kurs freelancer online   Materiał dydaktyczny video 1. Gdzie szukać klientów 2. Ile można zarobić 3. Jak być bardziej produktywnym 4. Jak pozyskiwać klientów 5. Jak rozpocząć pracę 6. Jak wydajnie pracować 7. Biznes to relacje 8. Jak rozwijać markę osobistą 9. Podstawowe narzędzia w pracy zdalnej 10. Jak prowadzić projekt od strony technicznej 11. […]