Kurs administracja publiczna i samorządowa

Kurs administracja publiczna i samorządowa

 

Kurs administracja publiczna

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

Administracja publiczna i jej kompetencje

II MODUŁ

Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie

III MODUŁ

Organizacja pracy

IV MODUŁ

Organizacja i techniki pracy biurowej – praca z dokumentem

V MODUŁ

Jak być skutecznym w komunikacji interpersonalnej\

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze urzędnika. Celem szkolenia jest poniesienie kwalifikacji kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Kurs administracja publiczna

Administracja publiczna i samorządowa

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem rozwojowym. Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Cena kursu online: 190.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 800.00 PLN

 

Kursy-online-szkoleniaAdministracja publiczna i samorządowa
Nie da się ukryć, że w interesie społecznym wszystkich Polaków jest to, by na stanowiskach administracyjnych w instytucjach państwowych i samorządowych pracowali merytoryczni specjaliści, którzy podchodzą do swojej pracy z maksymalnym zaangażowaniem. Nasz kurs jest okazją, by lepiej przygotować się do wyzwań, które czekają na pracownika sektora budżetowego. Trudno wskazać konkretny zakres obowiązków, jaki wynika z otrzymanego stanowiska, niemniej w administracji publicznej trzeba być gotowym na: kontakt z petentami, rozwiązywanie problemów obywateli, analizę dostępnych danych, przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji, obsługę oprogramowania komputerowego, współpracę z innymi instytucjami publicznymi i samorządowymi, funkcjonowanie według ściśle określonych procedur.

Kurs administracja publiczna online – Zapraszamy !