Ekspert ds Antykorupcji w Administracji

Ekspert ds Antykorupcji  w Administracji

 

Ekspert ds Antykorupcji w Administracji

Materiał dydaktyczny

Moduł I

 1. Zjawisko korupcji w Polsce i na świecie w świetle statystyk

 2. Korupcja oczami Polaków

 3. Pojęcie korupcji i jej typologia

 4. Terminologia prawna dotycząca korupcji

 5. Regulacje prawne dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym

Moduł II

 1. Prawne konsekwencje korupcji

 2. Odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna za popełnione czyny korupcyjne

 3. Przykładowe zachowania korupcyjne

 4. Zachowanie urzędników w sytuacji korupcyjnej

 5. Profilaktyka antykorupcyjna a etyka urzędnika

 6. Ściganie korupcji – prawne i instytucjonalne możliwości

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji, kary kierowniczej i wyższego szczebla a także osoby chcące zajmować się antykorupcją i pracować w działach kontroli.

 

Ekspert ds Antykorupcji w Administracji

Ekspert ds korupcji w administracji

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem rozwojowym. Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji, kary kierowniczej i wyższego szczebla a także osoby chcące zajmować się antykorupcją i pracować w działach kontroli.

Cena kursu online: 250.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

 

Kursy-online-szkoleniaEkspert ds. korupcji w administracji
Współczesne technologie i powszechnie uznawane standardy przyczyniły się do wyeliminowania wielu nielegalnych i nieetycznych procederów w instytucjach państwowych i samorządowych, choć nie oznacza, że ze 100-procentową skutecznością. Korupcja wciąż jest zjawiskiem, z którym należy walczyć, a w tym celu wprowadza się do wybranej instytucji odpowiednich specjalistów, którzy są w stanie wdrożyć niezależne postępowanie. Na tym stanowisku trzeba się zająć przede wszystkim kontrolą, rozmowami i konfrontacjami, analizą prawną, profilaktyką niepożądanych zachowań czy wszelkimi działaniami w granicach obowiązującego prawa, we współpracy z odpowiednimi organami.

Ekspert ds Antykorupcji  w Administracji online – Zapraszamy !