Zarządzanie zasobami ludzkimi

290,00  z VAT

Kurs przeznaczony dla pracowników: samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w działach kadr, działach organizacji, komórkach do spraw szkoleń itp, zarówno w przedsiębiorstwach komercyjnych, jak i w organizacjach non-profit.

Spodoba Ci się także

Poradnik - Jak być pewnym siebie i podnieść samoocenę (ebook)

6,90  z VAT

Poradnik - Jak zmienić swoje życie i być szczęśliwym? (ebook)

9,90  z VAT

Poradnik - Jak radzić sobie ze stresem? (ebook)

14,90  z VAT

Poradnik - Jak zarządzać swoim czasem na co dzień? (ebook)

6,90  z VAT

Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi online

Materiał dydaktyczny

 

MODUŁ I

 1. Definicje i istota zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
 3. Planowanie zatrudnienia jako aspekt zarządzania zasobami ludzkimi
 4. Rekrutacja jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi
 5. Szkolenie i doskonalenie kadr w ramach zarządzania zasobami ludzkimi
 6. Wynagradzanie za pracę
 7. Pomiar i ocena efektywności pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 

MODUŁ II

 1. Derekrutacja a zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Organizacja inteligentna jako optymalne środowisko realizacji zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Motywacja a zarządzanie
 4. Różne teorie motywacyjne
 5. System nagradzania i karania w kształtowaniu motywacji pracowników
 6. Motywowanie pracowników a postrzeganie pracy

 

Czego się nauczysz

Punktem wyjścia do dalszej nauki w ramach kursu jest wyjaśnienie, na czym właściwie polega zarządzanie zasobami ludzkimi. Jaka jest prawidłowa definicja human resources management? Czym jest kapitał ludzki w perspektywie organizacji? To pierwsze, ale nie ostatnie pytania, na które znajdziesz odpowiedź w ramach naszego internetowego szkolenia.

Wskazujemy, jak planować zatrudnienie (bo to jeden z ważniejszych aspektów ZZL), a także jak przeprowadzać rekrutację. Wyjaśniamy, że elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest rozwijanie, szkolenie kadr. Przykładowo, ich udział np. w kursach Kar-Group może mieć walor merytoryczny, ale i motywacyjny. Tłumaczymy również znaczenie wynagrodzenia za pracę, a także, na czym polega właściwy pomiar, ocena efektywności wykonywanych obowiązków w ramach ZZL.

Być może dopiero na naszym kursie spotkasz się z pojęciem dekrekrutacji. Wyjaśniamy też, czym jest organizacja inteligentna – optymalne środowisko realizacji założeń human resources management. Ważnym elementem kursu jest część poświęcona motywacji – rozmaitym teoriom i systemom, które wspierają efektywność przedsiębiorstwa.

Komu się przyda kurs

Naturalną grupą docelową kursu są pracownicy tzw. kadr; osoby odpowiedzialne za rzeczywiste zarządzanie zasobami ludzkimi, nawet jeżeli ich stanowisko nie jest formalnie powiązane z angielskojęzycznymi skrótowcami „HR” czy „HRM”.

Jeżeli planujesz pracę w podobnym charakterze lub zamierzasz się rozwijać w ramach pełnionych obowiązków – polecamy udział w naszym szkoleniu online. Jest ono również przydatne dla przedsiębiorców, którzy ten aspekt funkcjonowania firmy muszą brać na siebie. Co ważne, wiedza ta jest przydatna zarówno w firmach, jak i organizacjach pozarządowych, fundacjach czy instytucjach publicznych.

Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi online przydaje się wszystkim specjalistom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno przyświecać w działaniu nie tylko odpowiedzialnym za tę część działalności organizacji pracownikom, ale również liderom, których podejście do pracowników determinuje w dużej mierze efektywność i jakość pracy.

Czytaj więcej

5/5 - (22 votes)
2-2-2

Dostęp do materiałów 24/7

Nauka w 100%
Online

Brak ukrytych kosztów!

Dokumentacja ukończenia kursu