Zarządzanie projektami/project manager

350,00  z VAT

Kurs przeznaczony dla pracowników: kadry zarządzającej i menadżerskiej, pracowników działów zarządzania i logistyki, osób zainteresowanych poznaniem skutecznych technik osiągania celów.

Materiał dydaktyczny

Moduł I

 1. Definicja i istota projektu
 2. Cele z zadania zarządzania projektem
 3. Organizacji projektu w przedsiębiorstwie
 4. Struktura organizacji zarządzanej przez projekty
 5. Etapy zarządzania projektem – analiza szczegółowa

 

Moduł II

 1. Wybrane metody zarządzania projektem w procesie zarządzania
 2. Zarządzanie projektami miękkimi w kontekście europejskiego funduszu społecznego
 3. Tworzenie projektu
 4. Budowanie projektu
 5. Weryfikacja projektu
 6. Realizacja projektu

 

Rolą menedżera projektu jest zarządzanie przedsięwzięciami – na każdym etapie, od planowania, przez realizację, po ewaluację. Wbrew pozorom, to bardzo odpowiedzialne stanowisko, dlatego wiele firm jest w stanie zapłacić sporo za zakontraktowanie wykwalifikowanego specjalisty, który weźmie na siebie brzemię odpowiedzialności za określony projekt, doprowadzając do satysfakcjonującego efektu. Ukończenie naszego kursu ułatwia wykonywanie takich obowiązków, jak wprowadzanie indywidualnych, autorskich metod, planowanie, wdrażanie, audyt, motywowanie zespołu, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, przydzielanie zadań, negocjowanie umów i wiele innych czynności wynikających ze specyfiki danego przedsiębiorstwa i branży, którą reprezentuje.

Czytaj więcej