Zarządzanie biurem

250,00  z VAT

Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej i pracy w zarządzaniu biurem. Ze szkolenia powinny skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

Pojęcia norm w przedsiębiorstwach oraz cech pracownika biurowego

II MODUŁ

Czynniki determinujące organizację pracy

III MODUŁ

Elementy techniki pracy i komunikacji interpersonalnej

IV MODUŁ

Charakterystyka pasywów, aktywów, operacje gospodarcze, prawo bilansowe

 

Każde biuro tworzy swoją własną, unikatową kulturę organizacyjną. Od menedżerów zespołów pracujących stacjonarnie wymaga się szeregu kompetencji. Jeżeli pełnisz rolę team leadera lub po prostu odpowiadasz za codzienne funkcjonowania biura, to niezależnie od reprezentowanej branży, zajmujesz się między innymi: podziałem zadań, planowaniem pracy, łagodzeniem konfliktów, motywowaniem, ewaluacją postępów, organizacją przestrzenną czy pośredniczeniem pomiędzy szeregowymi pracownikami a kadrą kierowniczą i zarządem.

Czytaj więcej