Pracownik biurowy

190,00  z VAT

Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej i pracy w biurze. Ze szkolenia mogą skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno-prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

Pojęcia norm w przedsiębiorstwach oraz cech pracownika biurowego.

II MODUŁ

Czynniki determinujące organizację pracy.

III MODUŁ

Elementy techniki pracy i komunikacji interpersonalnej.

Materiały dodatkowy (nieobowiązkowy do egzaminu)

System motywacyjny i rodzaje motywacji w zarządzaniu.

 

 

Czy praca w biurze wymaga specjalistycznego przygotowania? Tak, jeżeli liczy się na efektywność i w pełni merytoryczne podejście do pełnionych obowiązków. Niezależnie od miejsca pracy, na typowo biurowym stanowisku wymagana jest: umiejętność obsługi komputera, podstawowego oprogramowania i urządzeń typu ksero, przygotowywanie dokumentacji, analiza danych, kontakt telefoniczny i mailowy z zespołem lub klientami. Aby sprawnie funkcjonować w swoim środowisku pracy, trzeba doskonalić w sobie umiejętności interpersonalne i inne tzw. miękkie kompetencje, nie tylko know-how niezbędne w konkretnej firmie lub instytucji. Nasz kurs pomaga lepiej wykonywać zadania, których oczekuje się od pracowników biurowych.

Czytaj więcej