Kadra kierownicza w administracji

290,00  z VAT

Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno-prawnego.

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

Administracja publiczna i jej kompetencje

II MODUŁ

Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie

III MODUŁ

Organizacja pracy

IV MODUŁ

Organizacja i techniki pracy biurowej – praca z dokumentem

V MODUŁ

Jak być skutecznym w komunikacji interpersonalnej

VI MODUŁ

Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej

Dobry menedżer stereotypowo kojarzy się z nowoczesną, dużą, dynamiczną firmę, a przecież fachowce kompetencje w zakresie zarządzania są równie istotne i potrzebne w sektorze publicznym oraz samorządowym. Ten kurs został stworzony z myślą o osobach, które piastują kierownicze stanowiska w administracji lub przymierzają się do aplikowania na nie. Bycie kierownikiem jest dużą odpowiedzialnością, ponieważ należy przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom, np. korupcji, dbać o reputację urzędu, zatrudniać właściwych specjalistów czy kontrolować wszystkie zadania, które realizuje jednostka.

Czytaj więcej