Administracja publiczna i samorządowa

190,00  z VAT

Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno-prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

Administracja publiczna i jej kompetencje

II MODUŁ

Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie

III MODUŁ

Organizacja pracy

IV MODUŁ

Organizacja i techniki pracy biurowej – praca z dokumentem

V MODUŁ

Jak być skutecznym w komunikacji interpersonalnej

 

Nie da się ukryć, że w interesie społecznym wszystkich Polaków jest to, by na stanowiskach administracyjnych w instytucjach państwowych i samorządowych pracowali merytoryczni specjaliści, którzy podchodzą do swojej pracy z maksymalnym zaangażowaniem. Nasz kurs jest okazją, by lepiej przygotować się do wyzwań, które czekają na pracownika sektora budżetowego. Trudno wskazać konkretny zakres obowiązków, jaki wynika z otrzymanego stanowiska, niemniej w administracji publicznej trzeba być gotowym na: kontakt z petentami, rozwiązywanie problemów obywateli, analizę dostępnych danych, przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji, obsługę oprogramowania komputerowego, współpracę z innymi instytucjami publicznymi i samorządowymi, funkcjonowanie według ściśle określonych procedur.

Czytaj więcej