Lista kursów

TAK

Materiały PDF

TAK

Filmy

14 DNI

Gwarancja zwrotu

60 h

Czas trwania

TAK

Certyfikat

Oferta KarGroup

Aktualne kursy i ceny

290.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

#terminal #blog

350.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Zarządzanie projektami/project manager

Kurs przeznaczony dla pracowników kadry zarządzającej i menadżerskiej, pracowników zarządzania i logistyki, osób zainteresowanych poznaniem skutecznych technik osiągania celów.

#terminal #blog

350.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Menadżer rekrutacji

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników od momentu zapotrzebowania, aż po zatrudnienie.

#terminal #blog

350.00 PLN - promocja online

490.00 PLN - online
1200.00 PLN - stacjonarnie

Opieka nad osobami starszymi i dziećmi

Kurs dla osób początkujących, ale i osób, które chciałyby usystematyzować wiedzę. Kursanci podczas trwania kursu zdobywają wiedzę z zakresu opiek i pielęgnacji.

#terminal #blog

300.00 PLN - online

1200.00 PLN - stacjonarnie

Opieka nad dziećmi

Kursanci podczas kursu opieki zdobywają wiedzę z zakresu pielęgnacji. Adresatami są osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę w zakresie opieki nad dziećmi.

#terminal #blog

450.00 PLN - online

600.00 PLN - online
1600.00 PLN - stacjonarnie

Instruktor szkolenia psów

Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani zrozumieniem zachowania i psychiki psów, wydawania poleceń. Szkolenie skierowane jest dla właścicieli psów którzy chcą lepiej zrozumieć swojego pupila.

#terminal #blog

470.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Behawiorystyka psa

Kurs rozwojowo wiedzowy, skierowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani zrozumieniem zachowania i psychiki psów, sposobów komunikowania. Kurs dla właścicieli psów którzy chcą zrozumieć swojego pupila i jego psychologię.

#terminal #blog

320.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Psychologia psa

Szkolenie  jest dla wszystkich, którzy są zainteresowani zrozumieniem psów i ich psychologii. Kurs dla właścicieli psów którzy chcą poznać zachowania swojego pupila i jego psychologię.

#terminal #blog

450.00 PLN - online

1400.00 PLN - stacjonarnie

Opiekun zwierząt domowych

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani zrozumieniem zachowania i psychiki psów, kotów, królików, papużek i chomików. Kurs skierowany jest dla właścicieli psów którzy chcą lepiej zrozumieć swojego pupila i jego psychologię.

#terminal #blog

290.00 PLN - online

900.00 PLN - stacjonarnie

Praca z trudną młodzieżą

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności skutecznej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.

#terminal #blog

390.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie branży związanej z obrotem  nieruchomościami zarówno o charakterze mieszkalnym jak i komercyjnym. Uczestnicy kursu poznają zasady pracy, a także organizacji i obsługi z zakresu zarządzania nieruchomościami.

#terminal #blog

350.00 PLN - online

1200.00 PLN - stacjonarnie

Specjalista E-biznesu

Szkolenie skierowane w celu kształcenia kadry działów handlowych i marketingowych. Kurs pomoże poznać nowoczesne techniki sprzedaży, bodźce marketingowe oraz zapozna z procesem decyzyjnym nabywcy (kurs z video).

#terminal #blog

250.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Specjalista ds. social media

Szkolenie skierowane dp osób związanych z marketingiem, specjalistów marketingu i PRu, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, managerów ds. komunikacji (kurs z video).

#terminal #blog

390.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Specjalista ds Transportu

Kurs pozwala zdobyć wiedzę w zakresie  sektora transportu, pracy w biurach sprzedaży, obsługi klienta. Szkolenie dla osób zarządzających firmami spedycyjnymi oraz osób odpowiedzialnych za planowanie dostaw i transportu.

#terminal #blog

250.00 PLN - online

900.00 PLN - stacjonarnie

Ekspert ds korupcji w administracji

Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji, kary kierowniczej i wyższego szczebla a także osoby chcące zajmować się antykorupcją i pracować w działach kontroli.

#terminal #blog

290.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Podstawy księgowości

Kurs pomaga w zdobyciu wiedzy związanych z księgowością,: pracą w biurach rachunkowych. Szkolenie również kierujemy do osób które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu księgowości.

#terminal #blog

350.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Specjalista psychologii biznesu

Szkolenie kierowane jest do wszystkich  chcących posiąść umiejętności psychologi biznesu – erystyka, charyzma, wiedza i doświadczenie. Umiejętności  pozwolą na zrealizowanie wyznaczonych  przez CIEBIE  celów. Kurs Video

#terminal #blog

190.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Administracja publiczna i samorządowa

Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno-prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

#terminal #blog

290.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Kadra kierownicza w administracji

Celem jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinny skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

#terminal #blog

190.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Pracownik biurowy

Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej. Kurs dla osób nie mających wykształcenia administracyjno a chcących zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

#terminal #blog

250.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Zarządzanie biurem

Celem jest poniesienie umiejętności. Ze szkolenia powinny skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

#terminal #blog

290.00 PLN - online

1200.00 PLN - stacjonarnie

Motywacja i budowanie zespołu – Teambulding

Szkolenie odkryje sekrety perswazji oraz socjotechniki w kontaktach międzyludzkich. Kurs skierowany jest do osób  wykorzystujących wpływ społeczny w różnych obszarach działalności biznesowej lub prywatnej.

#terminal #blog

190.00 PLN - online

1200.00 PLN - stacjonarnie

Kurs skuteczna perswazja i socjotechnika

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

#terminal #blog

190.00 PLN - online

1200.00 PLN - stacjonarnie

Skuteczny wizerunek w biznesie

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

#terminal #blog

290.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kurs przeznaczony dla pracowników: samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w działach kadr, działach organizacji, komórkach do spraw szkoleń itp, zarówno w przedsiębiorstwach komercyjnych, jak i w organizacjach non-profit.

#terminal #blog

250.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Trener sprzedaży

Szkolenie skierowane w celu kształcenia kadry działów handlowych i marketingowych a przede wszystkim kadry kierowniczej. Kurs pomoże poznać nowoczesne techniki sprzedaży (kurs z video)

#terminal #blog

340.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Wywieranie wpływu i manipulacja

Szkolenie, skierowane do osób które chcą wpływać na innych sprawnie używając metod perswazji, jak i dla tych, którzy pragną obronić się przed manipulacją .Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej.

#terminal #blog

250.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Skuteczne zarządzanie firmą

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pełniących kierownice stanowiska oraz osób chcących założyć własnym biznes. Kurs pomoże odpowiedzieć na wiele pytań oraz da konkretne wskazówki jak zacząć, kontrolować i prowadzić skutecznie biznes.

#terminal #blog

190.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Efektywne negocjacje w biznesie

Dokumenty pomagają w podjęciu pracy i założeniu własnej działalności. Kursy może być refundowany przez lokalny Urząd Pracy. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia.

#terminal #blog

190.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Skuteczne pozyskiwanie klientów

Szkolenie kierowane jest do wszystkich  chcących posiąść umiejętności negocjatora – erystyka, doboru argumentów, charyzma, wiedza i doświadczenie. Umiejętności te pozwolą na zrealizowanie wyznaczonych  przez CIEBIE  celów (kurs z video).

#terminal #blog

190.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Marketing i reklama

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku marketingowca w działach marketingu i PR w dowolnej branży. A także osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności w Internecie (kurs z video).

#terminal #blog

190.00 PLN - online

600.00 PLN - stacjonarnie

Marketing internetowy

Szkolenie jest dla wszystkich pracowników działów marketingu. A także osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności w Internecie. Osób zainteresowanych marketingiem internetowym od strony praktycznej (kurs z video)

#terminal #blog

350.00 PLN - online

800.00 PLN - stacjonarnie

Kurs komputerowy

Szkolenie dla wszystkich rozpoczynających pracę z komputerem. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby rozpoczynające karierę lub chcące poszerzyć swój stan wiedzy.

#terminal #blog

250.00 PLN - online

1100.00 PLN - stacjonarnie

Kurs freelancer

Szkolenie skierowane do wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem własnej działalności gospodarczej oraz chcą zarabiać na własny rachunek. Szkolenie z gotowymi praktykami jak rozpocząć i jak reklamować własny biznes (kurs z video)

#terminal #blog