Kurs Wywieranie Wpływu i Manipulacja

 

Kurs Wywieranie Wpływu

Materiał dydaktyczny

MODUŁ I

Psychiczne aspekty, a wpływanie na innych

1. Wprowadzenie

2. Osobowość

3. Temperament

4. Inteligencja

5. Potrzeby

Wpływanie na psychikę i jej mechanizmy obronne

1. Identyfikacja

2. Wypieranie

3. Projekcja

4. Tworzenie objawów

5. Przeniesienie

6. Sublimacja

7. Reakcje upozorowane

8. Unikanie

9. Racjonalizacja

10. Znieczulanie

11. Odgradzanie się

12. Ucieczka w bezsilność

13. Kreowanie ról

14. Opancerzanie uczuć

Reguły społeczne jako narzędzie wywierania wpływu. Dlaczego ulegamy manipulacji?

1. Reguła maksymalizacji korzyści

2. Reguła uproszczonej oceny szans

3. Zasada kontrastu

4. Reguła wzajemności

5. Reguła konsekwencji

6. Reguła lubienia

7. Reguła niedostępności

8. Reguła autorytetu

9. Społeczny dowód słuszności

MODUŁ II

Skuteczne przekonywanie – perswazja

1. Definicja perswazji

2. Poznanie rozmówcy

3. Język perswazji

4. Fazy procesu perswazyjnego

5. Psychomanipulacja

6. Definicja

7. Kto ulega psychomanipulacji?

8. Techniki psychomanipulacji

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie, skierowane do osób które chcą wpływać na innych sprawnie używając metod perswazji, jak i dla tych, którzy pragną obronić się przed manipulacją .Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

 

Kurs Wywieranie Wpływu

Wywieranie wpływu i manipulacja

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym. Szkolenie, skierowane do osób które chcą wpływać na innych sprawnie używając metod perswazji, jak i dla tych, którzy pragną obronić się przed manipulacją .Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej.

Cena kursu online: 340.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

Kursy-online-szkoleniaWywieranie wpływu i manipulacja
Ten kurs przyda się każdemu, kto w codziennej ma styczność z mechanizmami manipulacji, ale i sam stara się wywrzeć określony wpływ na swoje otoczenie. Dotyczy to między innymi handlowców, pracowników korporacji czy osób prowadzących działalność gospodarczą. To zaskakujące, jak wiele korzyści może przynieść w codziennym życiu stosowanie reguł społecznych (maksymalizacji korzyści, uproszczonej oceny szans, kontrastu, wzajemności, konsekwencji, lubienia, niedostępności, autorytetu czy społecznego dowodu słuszności), a także języka perswazji i technik psychomanipulacji. W zakresie obowiązków ekspertów w zakresie sprzedaży leży dostosowanie powyższych metod do swoich obowiązków i celów marketingowych.

Kurs Wywieranie Wpływu online – Zapraszamy !

5/5 - (22 votes)

About the Author