Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

 

Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

Administracja publiczna i jej kompetencje

II MODUŁ

Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie

III MODUŁ

Organizacja pracy

IV MODUŁ

Organizacja i techniki pracy biurowej – praca z dokumentem

V MODUŁ

Jak być skutecznym w komunikacji interpersonalnej

VI MODUŁ

Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze urzędnika. Celem szkolenia jest poniesienie kwalifikacji kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

 

Kadra kierownicza w administracji

Kadra kierownicza w administracji

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym. Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego.

Cena kursu online: 290.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 800.00 PLN

 

 

Kursy-online-szkoleniaKadra kierownicza w administracji
Dobry menedżer stereotypowo kojarzy się z nowoczesną, dużą, dynamiczną firmę, a przecież fachowce kompetencje w zakresie zarządzania są równie istotne i potrzebne w sektorze publicznym oraz samorządowym. Ten kurs został stworzony z myślą o osobach, które piastują kierownicze stanowiska w administracji lub przymierzają się do aplikowania na nie. Bycie kierownikiem jest dużą odpowiedzialnością, ponieważ należy przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom, np. korupcji, dbać o reputację urzędu, zatrudniać właściwych specjalistów czy kontrolować wszystkie zadania, które realizuje jednostka.

Kadra kierownicza w administracji – zapraszamy

5/5 - (32 votes)

About the Author