Kurs opieka osób starszych i dzieci

Kurs opieka osób starszych i dzieci

 

Kurs opiekun osób starszych

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

1. Elementy rehabilitacji

2. Psychologia człowieka

3. Zawód opiekuna/etyka zawodowa

II MODUŁ

1. Pielęgnacja osób starszych

2. Pielęgnacja dziecka

3. Pierwsza pomoc

III MODUŁ

1. Organizacja czasu wolnego osób starszych

2. Zabawy integracyjne

3. Integrujące zabawy terenowe dla dzieci

 

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. szkolenie przewiduje materiał dydaktyczny na 60 godzin szkoleniowych

6. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kursanci podczas trwania  kursu zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji, Kurs doszkalający organizowany jest dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę.

 Kurs opiekun osób starszychOpieka nad osobami starszymi i dziećmi

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę. Kursanci podczas trwania kursu zdobywają wiedzę z zakresu opiek i pielęgnacji.

Cena kursu online: 490.00 PLN – Promocja 350.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

 

Kursy-online-szkoleniaOpieka nad osobami starszymi i dziećmi
Nasz kurs jest skierowany do przyszłych i obecnych opiekunów osób starszych i dzieci. Należy pamiętać, że w tym charakterze pracuje się jako freelancer, w ramach stałej umowy lub współpracy z agencją. „Opieka” to pojemne określenie i w każdym przypadku może oznaczać zestaw innych czynności. Należy być jednak gotowym do pracy polegającej na wsparciu w zachowaniu higieny (wymiana pieluch, kąpiel itd.), rozmowie, organizowaniu czasu poprzez zabawę oraz innych aktywnościach, podawaniu leków o wskazanej porze, pozostawaniu w kontakcie z bliskimi tak dziecka, jak seniora. Kontakt z najmłodszymi i najstarszymi wymaga dużej empatii i wyrozumiałości, ale również szeregu kompetencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, zdrowia, higieny czy rozrywki.

Kurs opiekun osób starszych online – Zapraszamy !

Kurs Menadżer Rekrutacji

Kurs Menadżer Rekrutacji

 

Kurs Menadżer Rekrutacji

Materiał dydaktyczny

MODUŁ I

1. Definicja rekrutacji i jej rodzaje

2. Rekrutacja – model

3. Etapy procesu rekrutacji

MODUŁ II

1. Techniki rekrutacji pracowników

2. Metody i techniki selekcji pracowników

3. Najczęściej popełniane błędy podczas rekrutacji

4. przykładowe testy rekrutacyjne

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

Kurs pomaga w pojęciu pracy:

Jako kadra zarządzająca i kierownicza w pionie rekrutacji w działach selekcji i pozyskiwania pracowników. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników od momentu zapotrzebowania, aż po zatrudnienie.

 

Kurs Menadżer RekrutacjiMenadżer rekrutacji

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników od momentu zapotrzebowania, aż po zatrudnienie.

Cena kursu online: 350.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

 

Kursy-online-szkoleniaMenadżer rekrutacji
W większych przedsiębiorstwach, jak zakłady produkcyjne czy korporacje, rekrutacja jest prowadzona niemalże nieustannie. To sprawia, że zatrudnia się specjalistów, którzy kontrolują całościowy przebieg procesu poszukiwania i zatrudniania pracowników. Na tym stanowisku trzeba przede wszystkim nabyć wiele cech dobrego HR-owca, który z jednej strony rozumie sytuację i myślenie potencjalnych pracowników, a z drugiej – dba o korzyści swojej firmy i jest w stanie zagwarantować dopływ najlepszych zasobów na wybrane stanowisko. Do jego codziennych obowiązków należy przygotowywanie i publikowanie ofert o pracę, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, kontakty mailowe i telefoniczne, korzystanie z mediów społecznościowych (głównie LinkedIn), planowanie zatrudnienia razem z kadrą kierowniczą, negocjowanie umów.

Kurs Menadżer Rekrutacji online – Zapraszamy !

Kurs Zarządzanie Projektami

Kurs Zarządzanie Projektami / Project Manager

 

Kurs Zarządzanie Projektami

Materiał dydaktyczny

MODUŁ II

 1. Definicja i istota projektu
 2. Cele z zadania zarządzania projektem
 3. Organizacji projektu w przedsiębiorstwie
 4. Struktura organizacji zarządzanej przez projekty
 5. Etapy zarządzania projektem – analiza szczegółowa

Moduł II

 1. Wybrane metody zarządzania projektem w procesie zarządzania
 2. Zarządzanie projektami miękkimi w kontekście europejskiego funduszu społecznego
 3. Tworzenie projektu
 4. Budowanie projektu
 5. Weryfikacja projektu
 6. Realizacja projektu

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane dla wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie. Kurs przeznaczony dla pracowników: kadry zarządzającej i menadżerskiej, pracowników działów zarządzania i logistyki, osób zainteresowanych poznaniem skutecznych technik osiągania celów

 

Kurs Zarządzanie ProjektamiZarządzanie projektami / project manager

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs przeznaczony dla pracowników: kadry zarządzającej i menadżerskiej, pracowników działów zarządzania i logistyki, osób zainteresowanych poznaniem skutecznych technik osiągania celów.

Cena kursu online: 350.00 PLN 

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 800.00 PLN

 

Kursy-online-szkoleniaZarządzanie projektami / project manager
Rolą menedżera projektu jest zarządzanie przedsięwzięciami – na każdym etapie, od planowania, przez realizację, po ewaluację. Wbrew pozorom, to bardzo odpowiedzialne stanowisko, dlatego wiele firm jest w stanie zapłacić sporo za zakontraktowanie wykwalifikowanego specjalisty, który weźmie na siebie brzemię odpowiedzialności za określony projekt, doprowadzając do satysfakcjonującego efektu. Ukończenie naszego kursu ułatwia wykonywanie takich obowiązków, jak wprowadzanie indywidualnych, autorskich metod, planowanie, wdrażanie, audyt, motywowanie zespołu, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, przydzielanie zadań, negocjowanie umów i wiele innych czynności wynikających ze specyfiki danego przedsiębiorstwa i branży, którą reprezentuje.

Kurs Zarządzanie Projektami online – Zapraszamy !

Kurs Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Kurs Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Materiał dydaktyczny

Rola i zadania menadżera/kierownika

Definicje kierownika i menadżera

Szczeble zarządzania

Funkcje zarządzania realizowane przez menedżerów

Rola menadżera w organizacji

Podstawowe zasady zarządzania

Rola i znaczenie kompetencji kierowniczych

Umiejętności menedżerskie i cechy lidera

Definicje kompetencji

Struktura kompetencji

Kompetencje kierownicze

Rozwój i doskonalenie kompetencji menedżerskich

Ideał menedżera/kierownika

Rozwój kompetencji menedżerskich

Znaczenie i rozwój kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę

Kompetencje menedżera w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę

Kształtowanie kompetencji menedżerskich

Innowacyjność i kreatywność w procesie doskonalenia kompetencji kierowniczych

Twórczość, innowacyjność, a kreatywność.

Menedżer kreatywny

Menedżer zorientowany na innowacje

Najważniejsze kompetencje kierownicze w kontekście faz rozwoju firmy/organizacji

Typologia kierowników i menedżerów

Style kierowania oraz ich wpływ na kształtowanie i zmiany w firmie

Czynniki wpływające na stosowanie danego stylu kierowania

Wpływ stylu kierowania na proces przeprowadzania w firmie zmian

Rozwój kompetencji kierowniczych poprzez coaching

Czas na coaching kierownika

Doskonalenie kompetencji kierownika na etapie przed rozpoczęciem wprowadzania zmian

Doskonalenie kompetencji kierownika na etapie fazy zakończenia oraz strefy pustki

Doskonalenie kompetencji kierownika na etapie fazy nowy początek

Doskonalenie kompetencji kierownika, kiedy zmiany zostały już dokonane

Zdobywanie wiedzy, a rozwój kierownika

Wiedza, a rozwój

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. poznaj szczegółowy przebieg szkolenia – tutaj

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze kierownika / menadżera.

2. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Kurs pomocny dla osób pracujących na:

1. Samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w działach kadr, działach organizacji, komórkach do spraw szkoleń itp, zarówno w przedsiębiorstwach komercyjnych, jak i w organizacjach non-profit.

 

Kurs Doskonalenie Kompetencji KierowniczychDoskonalenie kompetencji kierowniczych

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Cena kursu online: 290.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

Kursy-online-szkoleniaDoskonalenie kompetencji kierowniczych
Założeniem kursu jest wsparcie merytoryczne zarówno dla aktualnej kadry menedżerskiej, jak i osób, które dopiero aspirują na kierowniczy etat. Niezależnie od branży, odpowiedzialna praca na takim stanowisku wymaga znajomości określonych metod usprawniających pracę i zarządzanie zasobami ludzkimi. Wynosząc ze szkolenia wiele przydatnej wiedzy, w codziennych działaniach można się wykazać większą odpowiedzialnością, innowacyjnością, skutecznością, decyzyjnością oraz kreatywnością. Ukończenie szkolenia jest przydatne dla każdego, kto rozwija karierę zawodową, ale także w ramach działalności gospodarczej oraz instytucji, nie tylko firm MŚP lub korporacji i największych zakładów.

Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych online – Zapraszamy !

Kar-Group jeden z Liderów na rynku szkoleń w Polsce

Kar-Group to firma w północno-wschodniej Polsce specjalizująca się w kształceniu. Specjalizacją są kursy online z egzaminem e-learningowo.

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, prowadzimy kursy doszkalające online (e-learning) i stacjonarnie.

Potwierdzenie nadania uprawnień (plik)

 

Oferowane kursy respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP. Kursy dają możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów potwierdzających odbycie szkolenia.

 

Co daje ukończenie kursu:

1. Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia umiejętności kursem doszkalającym.

2. Każdy uczestnik otrzymuje dokumentację zaświadczającą o odbyciu szkolenia.

3. Dokumentacja i szkolenie jest szczególnie ważne dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swojej profesji lub osób chcących rozpocząć naukę nowego zawodu.

4. Uzyskane dokumenty otrzymujecie do Firmy Szkoleniowej zarejestrowanej w (RIS).

Dokumentacja:

Każdy z uczestników, po pozytywnym ukończeniu kursu, otrzymuje dwa certyfikaty ukończenia szkolenia w formie papierowej A4 (listownie). Można dodatkowo wyrobić częściowe lub kompletne dokumenty drukowane jak dyplom lub identyfikator w formie karty.

1. dwa certyfikaty po polsku i angielsku (lub niemiecku) na papierze fakturowym format A4 (w cenie kursu)

2. dyplom w twardej oprawie ze zdjęciem na formacie A6 po polsku

3. dyplom w twardej oprawie ze zdjęciem na formacie A6 po angielsku lub niemiecku

4. legitymację plastikową w formie karty ze zdjęciem po polsku

5. legitymację plastikową w formie karty ze zdjęciem po angielsku lub niemiecku

6. Ozdobny puchar / statuetka

online szkolenia kursy,jaki kurs warto zrobić Kurs Administracja online Kurs Doskonalenie Kompetencji online Kurs Kadra Kierownicza online Kurs Korupcji online Kurs Księgowości online Kurs Manipulacja online Kurs Marketing i Reklama online Kurs Menadżer Rekrutacji online Kurs Motywacja i Budowanie Zespołu online Kurs Negocjacje w Biznesie online Kurs Opieka Nad Dziećmi online Kurs Opiekun Osób Starszych online Kurs Perswazja i Socjotechnika online Kurs Pozyskiwanie Klientów online Kurs Praca z trudną Młodzieżą Kurs Pracownik Biurowy online Kurs Project Manager online Kurs Specjalista ds Transportu online Kurs Teambulding online kurs trener psów online Kurs Trener Sprzedaży online kurs treser psów online Kurs Wizerunek w Biznesie online Kurs Wywieranie Wpływu online Kurs Zarządzanie Firmą online Kurs Zarządzanie Projektami online Kurs Zarządzanie zasobami ludzkimi online kursy dla nauczycieli kursy dla urzędu pracy kursy doszkalające kursy i szkolenia kursy i szkolenia online kursy internetowe kursy online z certyfikatem kursy przez internet kursy przez internet z certyfikatem kursy szkolenia online kursy w internecie opłacalne kursy szkolenia online

Regulamin Szkoleń w Kar-Group

Kursy e-learning- to nowa forma podnoszenia kwalifikacji w Kar-Group. Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

jaki kurs warto zrobić Kurs Administracja online Kurs Doskonalenie Kompetencji online Kurs Kadra Kierownicza online Kurs Korupcji online Kurs Księgowości online Kurs Manipulacja online Kurs Marketing i Reklama online Kurs Menadżer Rekrutacji online Kurs Motywacja i Budowanie Zespołu online Kurs Negocjacje w Biznesie online Kurs Opieka Nad Dziećmi online Kurs Opiekun Osób Starszych online Kurs Perswazja i Socjotechnika online Kurs Pozyskiwanie Klientów online Kurs Praca z trudną Młodzieżą Kurs Pracownik Biurowy online Kurs Project Manager online Kurs Specjalista ds Transportu online Kurs Teambulding online kurs trener psów online Kurs Trener Sprzedaży online kurs treser psów online Kurs Wizerunek w Biznesie online Kurs Wywieranie Wpływu online Kurs Zarządzanie Firmą online Kurs Zarządzanie Projektami online Kurs Zarządzanie zasobami ludzkimi online kursy dla nauczycieli kursy dla urzędu pracy kursy doszkalające kursy i szkolenia kursy i szkolenia online kursy internetowe kursy online z certyfikatem kursy przez internet kursy przez internet z certyfikatem kursy szkolenia online kursy w internecie opłacalne kursy szkolenia online

 

W Kar-Group znajdziesz ponad 50 szkoleń !

Kursy online na elitarnym poziomie z egzaminem e-learningowo.

 

 

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami – zapraszamy do polubienia ! facebooka

Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Firma Szkoleniowa Kar-Group. Serwis jest portalem o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Kar-Group prowadzi kursy w charakterze hobbystycznym (doszkalającym, podnoszącym umiejętności).

Firma szkoleniowa Kar-Group prowadzi kursy w formie e-learningu oraz w trybie stacjonarnym. Nasze szkolenia pogrupowane na kursy, rozwoju osobistego, doszkalające, menadżerskie i gastronomiczne, sportowe trenerskie i instruktorskie. Prowadzimy także blog ekspercki o edukacji i rozwoju.