Kurs Zarządzania i Pośrednictwa Nieruchomości

Kurs Zarządzania i Pośrednictwa Nieruchomości


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Kurs pomoże podjąć pracę w spółdzielniach mieszkaniowych, zakładach gospodarowania mieszkaniami komunalnymi. Kurs przygotowuje do pracy w branży związanej z obrotem  nieruchomościami zarówno o charakterze mieszkalnym jak i komercyjnym

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie umożliwia zdobycie oraz uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania/ administrowania nieruchomości.
2. Uczestnicy kursu poznają zasady pracy, a także organizacji i obsługi z zakresu zarządzania nieruchomościami.

 Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości

Kurs Zarządzania i Pośrednictwa Nieruchomości

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzania i Pośrednictwa Nieruchomości

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.

Kurs Specjalista Zarządzania i Pośrednictwa Nieruchomości1. Tajemnice Kuchni Doradcy Rynku Nieruchomości, Jared Shlaes, CRE

2.Plany zarządzania nieruchomościami, Andrzej Sobczak

3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym, Wojciech Karpiński

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Rynek nieruchomości w ujęciu ogólnym

Definicje i rodzaje nieruchomości

Cechy, funkcje nieruchomości oraz prawa rzeczowe i zobowiązujące

Definicje i podział rynku nieruchomości

2. Specyfika zarządzania nieruchomościami

Istota i funkcje zarządzania.

Definicja i zasady zarządzania nieruchomościami

Modele zarządzania nieruchomościami

3. Zarządca nieruchomości

Definicja zarządcy nieruchomości

Wymogi formalne dla zawodu zarządca nieruchomości

Wymogi nieformalne dla zarządców nieruchomości

Pożądane cechy osobowościowe zarządcy nieruchomości

Umiejętności przydatne w zawodzie zarządcy nieruchomości

Obowiązki i prawa zarządcy nieruchomości

Szczegółowy zakres czynności zarządców nieruchomości

4. Pośrednik nieruchomości

Wymogi formalne i nieformalne

Zadania i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

Umiejętności kluczowe i pożądane cechy pośrednika w obrocie

nieruchomościami

Zasady tworzenia opisu nieruchomości

Marketing ofert nieruchomości

5. Etyka w zawodach zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Etyka zawodowa w definicji

Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Profesjonalistów Rynku

Nieruchomości – Pośredników i Zarządców Nieruchomości.

Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców

Nieruchomości PFRN.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Zarządzania i Pośrednictwa Nieruchomości

Kurs Zarządzania i Pośrednictwa Nieruchomości

Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie branży związanej z obrotem  nieruchomościami zarówno o charakterze mieszkalnym jak i komercyjnym. Uczestnicy kursu poznają zasady pracy, a także organizacji i obsługi z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Cena kursu online: 390.00 PLN     

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 800.00 PLN

 

Kurs Zarządzania i Pośrednictwa Nieruchomości online – Zapraszamy !