Kurs Skuteczne Zarządzanie Firmą

Kurs Zarządzanie Firmą

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pełniących kierownice stanowiska oraz osób chcących założyć własnym biznes. Kurs pomoże odpowiedzieć na wiele pytań oraz da konkretne wskazówki jak zacząć, kontrolować i prowadzić skutecznie biznes.

Skuteczne Zarządzanie Firmą

Kurs Skuteczne Zarządzanie Firmą

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzanie Firmą

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Zarządzanie Firmą 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem,Eugeniusz Michalski,2016, Wyd Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Mała Wielka Firma. 7 Sekretów Efektywnego Zarządzania,Jankowski Marek,2013, Wyd Wydawnictwo Studio EMKA

 

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

 

1.ZARZĄDZANIE – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

Nauka o zarządzaniu – wprowadzenie.

Proces zarządzania.

Istota i funkcje zarządzania.

Nowe koncepcje w zarządzaniu.

Umiejętności menadżerskie i ich znaczenie.

2.ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Podejście strategiczne.

Elementy zarządzania strategicznego.

3.PLANOWANIE ORAZ PODEJMOWANIE DECYZJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA.

Umiejętne podejmowanie decyzji – sztuka decydowania.

Rola, cele i zadania w planowaniu.

4.KONTROLA W ZARZĄDZANIU

Cele, zakres i znaczenie kontrolowania.

Formy kontroli.

Zarządzanie procesem kontroli.

5.ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I PROBLEMÓW W FIRMIE

Zarządzanie konfliktem w firmie

Negocjacje, jako kompromisowa forma rozwiązywania konfliktu w firmie.

Rozwiązywanie problemów w firmie elementem zarządzania.

Różne metody rozwiązywania problemów

Podsumowanie

6. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W FIRMIE

Rodzaje zmian, cel oraz znaczenie zmiany dla rozwoju firmy.

Schemat wprowadzania zmian.

Inżynieria wprowadzania zmian

Opór pracowników przed zmianami.

Rola osoby zarządzającej w procesie wprowadzania zmian.

Zasady, jakimi należy się kierować, przy wprowadzaniu zmian, by były efektywne.

 
Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Zarządzanie Firmą

Kurs Zarządzanie Firmą

Skuteczne zarządzanie firmą

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie kierowane jest do wszystkich pełniących kierownice stanowiska oraz osób chcących założyć własnym biznes. Kurs pomoże odpowiedzieć na wiele pytań oraz da konkretne wskazówki jak zacząć, kontrolować i prowadzić skutecznie biznes.

Cena kursu online: 250.00 PLN    

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN’

 

Kurs Zarządzanie Firmą online – Zapraszamy !