Kurs Praca z Trudna Młodzieżą

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Szkolenie skierowane do pracowników świetlic, nauczycieli przedszkolnych, wszystkich osób pragnących udoskonalić swój warsztat pracy.

2. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności skutecznej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kompetencji oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową.

2. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą1. KARŁYK–ĆWIK,  Anna Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2008

2. JAGIEŁA,  Jarosław Trudny uczeń w szkole / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole

3. ŚWINIARSKA,  Jolanta Analiza przypadku wychowawczego / Jolanta Świniarska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002,

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1.Definicje i objawy niedostosowania społecznego

Rodzaje definicji

Kryteria dostosowania i niedostosowania społecznego

2.Przyczyny i etapy powstawania trudności wychowawczych. Wykluczenie społeczne

Przyczyny powstawania trudności wychowawczych (zaburzeń zachowania)

Fazy niedostosowania społecznego

Czynniki etiologiczne a typy wykolejenia

Wykluczenie społeczne

Typologie dzieci niedostosowanych społecznie

3.Diagnozowanie niedostosowania społecznego

Etapy diagnozy resocjalizacyjnej

Model diagnozy interakcyjnej

Model diagnozy behawioralnej

Model diagnozy interdyscyplinarnej

Metody i techniki diagnozowania

Narzędzia diagnostyczne

4.Symptomy niedostosowania społecznego

Kłamstwo

Wagary i ucieczki z domu

Lenistwo

Wykroczenia przeciw mieniu

Picie alkoholu i uzależnienia

Nieposłuszeństwo.

Agresja i przemoc

Nadpobudliwość psychoruchowa

Zachowania bierne

5.Zasady pracy z młodzieżą niedostosowaną

6.Metody i formy pracy z młodzieżą niedostosowaną

Metody wpływu osobistego

Metody oddziaływania sytuacyjnego

Metody oparte na wpływie różnych grup społecznych

Metody wpływu elementów kultury

Arteterapia

Milieu therapy – terapia przez otoczenie (środowisko) społeczne

Metoda klaryfikacji wartości

Metoda rozumowania moralnego

Metoda zapoznawania z określoną wiedzą z zakresu moralności

Trening Wnioskowania Moralnego

7.Praca w szkole z młodzieżą przejawiającą wybrane objawy niedostosowania społecznego

Postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym

Praca z młodym człowiekiem przejawiającym zachowania opozycyjno – buntownicze

Praca z uczniem z objawami uzależnienia

8.Opieka i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie w różnych typach placówek

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zakłady poprawcze i karne

Młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Praca z Trudna Młodzież

Kurs Praca z Trudna Młodzież

Praca z trudną młodzieżą

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie skierowane do wszystkich osób pragnących udoskonalić swój warsztat pracy. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności skutecznej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.

Cena kursu online: 290.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą online – Zapraszamy !

Kar-Group jeden z Liderów na rynku szkoleń w Polsce

Kar-Group to firma w północno-wschodniej Polsce specjalizująca się w kształceniu. Specjalizacją są kursy online z egzaminem e-learningowo.

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, prowadzimy kursy doszkalające online (e-learning) i stacjonarnie.

Potwierdzenie nadania uprawnień (plik)

 

Oferowane kursy respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP. Kursy dają możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów potwierdzających odbycie szkolenia.

 

Co daje ukończenie kursu:

1. Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia umiejętności kursem doszkalającym.

2. Każdy uczestnik otrzymuje dokumentację zaświadczającą o odbyciu szkolenia.

3. Dokumentacja i szkolenie jest szczególnie ważne dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swojej profesji lub osób chcących rozpocząć naukę nowego zawodu.

4. Uzyskane dokumenty otrzymujecie do Firmy Szkoleniowej zarejestrowanej w (RIS).

Dokumentacja:

Każdy z uczestników, po pozytywnym ukończeniu kursu, otrzymuje dwa certyfikaty ukończenia szkolenia w formie papierowej A4 (listownie). Można dodatkowo wyrobić częściowe lub kompletne dokumenty drukowane jak dyplom lub identyfikator w formie karty.

1. dwa certyfikaty po polsku i angielsku (lub niemiecku) na papierze fakturowym format A4 (w cenie kursu)

2. dyplom w twardej oprawie ze zdjęciem na formacie A6 po polsku

3. dyplom w twardej oprawie ze zdjęciem na formacie A6 po angielsku lub niemiecku

4. legitymację plastikową w formie karty ze zdjęciem po polsku

5. legitymację plastikową w formie karty ze zdjęciem po angielsku lub niemiecku

6. Ozdobny puchar / statuetka

online szkolenia kursy,jaki kurs warto zrobić Kurs Administracja online Kurs Doskonalenie Kompetencji online Kurs Kadra Kierownicza online Kurs Korupcji online Kurs Księgowości online Kurs Manipulacja online Kurs Marketing i Reklama online Kurs Menadżer Rekrutacji online Kurs Motywacja i Budowanie Zespołu online Kurs Negocjacje w Biznesie online Kurs Opieka Nad Dziećmi online Kurs Opiekun Osób Starszych online Kurs Perswazja i Socjotechnika online Kurs Pozyskiwanie Klientów online Kurs Praca z trudną Młodzieżą Kurs Pracownik Biurowy online Kurs Project Manager online Kurs Specjalista ds Transportu online Kurs Teambulding online kurs trener psów online Kurs Trener Sprzedaży online kurs treser psów online Kurs Wizerunek w Biznesie online Kurs Wywieranie Wpływu online Kurs Zarządzanie Firmą online Kurs Zarządzanie Projektami online Kurs Zarządzanie zasobami ludzkimi online kursy dla nauczycieli kursy dla urzędu pracy kursy doszkalające kursy i szkolenia kursy i szkolenia online kursy internetowe kursy online z certyfikatem kursy przez internet kursy przez internet z certyfikatem kursy szkolenia online kursy w internecie opłacalne kursy szkolenia online

Regulamin Szkoleń w Kar-Group

Kursy e-learning- to nowa forma podnoszenia kwalifikacji w Kar-Group. Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

jaki kurs warto zrobić Kurs Administracja online Kurs Doskonalenie Kompetencji online Kurs Kadra Kierownicza online Kurs Korupcji online Kurs Księgowości online Kurs Manipulacja online Kurs Marketing i Reklama online Kurs Menadżer Rekrutacji online Kurs Motywacja i Budowanie Zespołu online Kurs Negocjacje w Biznesie online Kurs Opieka Nad Dziećmi online Kurs Opiekun Osób Starszych online Kurs Perswazja i Socjotechnika online Kurs Pozyskiwanie Klientów online Kurs Praca z trudną Młodzieżą Kurs Pracownik Biurowy online Kurs Project Manager online Kurs Specjalista ds Transportu online Kurs Teambulding online kurs trener psów online Kurs Trener Sprzedaży online kurs treser psów online Kurs Wizerunek w Biznesie online Kurs Wywieranie Wpływu online Kurs Zarządzanie Firmą online Kurs Zarządzanie Projektami online Kurs Zarządzanie zasobami ludzkimi online kursy dla nauczycieli kursy dla urzędu pracy kursy doszkalające kursy i szkolenia kursy i szkolenia online kursy internetowe kursy online z certyfikatem kursy przez internet kursy przez internet z certyfikatem kursy szkolenia online kursy w internecie opłacalne kursy szkolenia online

 

W Kar-Group znajdziesz ponad 50 szkoleń !

Kursy online na elitarnym poziomie z egzaminem e-learningowo.

 

 

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami – zapraszamy do polubienia ! facebooka

Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Firma Szkoleniowa Kar-Group. Serwis jest portalem o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Kar-Group prowadzi kursy w charakterze hobbystycznym (doszkalającym, podnoszącym umiejętności).

Firma szkoleniowa Kar-Group prowadzi kursy w formie e-learningu oraz w trybie stacjonarnym. Nasze szkolenia pogrupowane na kursy, rozwoju osobistego, doszkalające, menadżerskie i gastronomiczne, sportowe trenerskie i instruktorskie. Prowadzimy także blog ekspercki o edukacji i rozwoju.