Kurs Menadżer Rekrutacji

Kurs Menadżer Rekrutacji

 

Kurs pomaga w pojęciu pracy:

Jako kadra zarządzająca i kierownicza w pionie rekrutacji w działach selekcji i pozyskiwania pracowników. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników od momentu zapotrzebowania, aż po zatrudnienie.

Kurs Menadżer Rekrutacji

Kurs Menadżer Rekrutacji

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Menadżer Rekrutacji

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Menadżer Rekrutacji1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

2. Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników,Margaret Dale,2006, Wyd Oficyna Ekonomiczna

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I

1. Definicja rekrutacji i jej rodzaje

2. Rekrutacja – model

3. Etapy procesu rekrutacji

MODUŁ II

1. Techniki rekrutacji pracowników

2. Metody i techniki selekcji pracowników

3. Najczęściej popełniane błędy podczas rekrutacji

4. przykładowe testy rekrutacyjne


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Menadżer Rekrutacji

Kurs Menadżer Rekrutacji

Menadżer rekrutacji

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników od momentu zapotrzebowania, aż po zatrudnienie.

Cena kursu online: 350.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

Kurs Menadżer Rekrutacji online – Zapraszamy !