Kurs Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze kierownika / menadżera.

2. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Kurs pomocny dla osób pracujących na:

1. Samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w działach kadr, działach organizacji, komórkach do spraw szkoleń itp, zarówno w przedsiębiorstwach komercyjnych, jak i w organizacjach non-profit.

Kurs Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Kurs Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych1. Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III Robert K. Wysocki, Rudd McGary Helion / One Press, 2005

2. Project Management Office: podejście kompleksowe, Parviz Rad, Ginger Levin, PROED, 2006.

3.  Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania własnego szefa, John Hoover, One Press, 2006

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Rola i zadania menadżera/kierownika

Definicje kierownika i menadżera

Szczeble zarządzania

Funkcje zarządzania realizowane przez menedżerów

Rola menadżera w organizacji

Podstawowe zasady zarządzania

Rola i znaczenie kompetencji kierowniczych

Umiejętności menedżerskie i cechy lidera

Definicje kompetencji

Struktura kompetencji

Kompetencje kierownicze

Rozwój i doskonalenie kompetencji menedżerskich

Ideał menedżera/kierownika

Rozwój kompetencji menedżerskich

Znaczenie i rozwój kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę

Kompetencje menedżera w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę

Kształtowanie kompetencji menedżerskich

Innowacyjność i kreatywność w procesie doskonalenia kompetencji kierowniczych

Twórczość, innowacyjność, a kreatywność.

Menedżer kreatywny

Menedżer zorientowany na innowacje

Najważniejsze kompetencje kierownicze w kontekście faz rozwoju firmy/organizacji

Typologia kierowników i menedżerów

Style kierowania oraz ich wpływ na kształtowanie i zmiany w firmie

Czynniki wpływające na stosowanie danego stylu kierowania

Wpływ stylu kierowania na proces przeprowadzania w firmie zmian

Rozwój kompetencji kierowniczych poprzez coaching

Czas na coaching kierownika

Doskonalenie kompetencji kierownika na etapie przed rozpoczęciem wprowadzania zmian

Doskonalenie kompetencji kierownika na etapie fazy zakończenia oraz strefy pustki

Doskonalenie kompetencji kierownika na etapie fazy nowy początek

Doskonalenie kompetencji kierownika, kiedy zmiany zostały już dokonane

Zdobywanie wiedzy, a rozwój kierownika

Wiedza, a rozwój

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Cena kursu online: 290.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

 

Doskonalenie Kompetencji Kierowniczych online – Zapraszamy !