Kar-Group specjalizuje się w kształceniu i kursach doszkalających.

Firma prowadzi szkolenia stacjonarne oraz dostosowując się do  potrzeb klientów wdrożyliśmy nowoczesną obsługę online, dzięki której możecie odbyć Państwo szkolenia internetowe z egzaminem końcowym e-learningowo.

 

NOTA PRAWNA

Firma Szkoleniowa Kar-Group

Firma Szkoleniowa Kar-Group  zarejestrowana jest w

Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Potwierdzenie nadania uprawnień (plik)

 

Kursy respektowane są w Urzędach Pracy.

Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

 

 

risCo daje ukończenie kursu:

1. Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia umiejętności zawodowych

2. Każdy uczestnik otrzymuje dokumentację zaświadczającą o odbyciu szkolenia.

3. Dokumentacja i szkolenie jest szczególnie ważne dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swojej profesji lub osób chcących rozpocząć naukę nowego zawodu.

4. Szkolenie szczególnie przydatne dla: trenerów, instruktorów, nauczycieli, pracowników MORIS i GOSIR a także klubów sportowych i związków sportowych. ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych

5. Uzyskane dokumenty otrzymujecie do Firmy Szkoleniowej zarejestrowanej w (RIS)

Nasza platforma szkoleniowa obsługuje urządzenia mobilne: smartfony i tablety.

Materiały szkoleniowe składają się z modułów w formie treści i są uzupełniony w ilustracje. Cały materiał zawarty jest w modułach (w formacie PDF), który można przeglądać z platformy szkoleniowej lub pobrać na dysk komputera.

Naszą działalność opieramy na prowadzeniu szkoleń które mają charakter doszkalający. Dają możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów potwierdzających odbycie szkolenia.

Kurs w Kar-Group może być sfinansowany przez właściwy dla miejsca Państwa zameldowanie Powiatowy Urząd Pracy.

 

Certyfikaty

indeks1

indeks

Kurs języka HTML

 

Szkolenie internetowe to nowa forma edukacji w Kar-Group.

 

 

Zyskaj lepsze oferty pracy !  po ukończeniu szkolenia w Kar-Group

Celem KRKW jest oferowanie pracodawcom i agencjom pracy kadry personelu i kadry wykwalifikowanej/ KRKW zajmuje się selekcją i rekrutacją najlepszej kadry w celu zapewnienia pracowników o najlepszej jakości. KRKW w swoim działaniu szuka i selekcjonuje osoby posiadające umiejętności w odpowiednich dziedzinach gospodarki.

 

 

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)