Kurs Zarządzanie Projektami / Project Manager

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane dla wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie. Kurs przeznaczony dla pracowników: kadry zarządzającej i menadżerskiej, pracowników działów zarządzania i logistyki, osób zainteresowanych poznaniem skutecznych technik osiągania celów

Kurs Zarządzanie Projektami

Kurs Zarządzanie Projektami

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzanie Projektami / Project Manager

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


Kurs Zarządzanie ProjektamiW celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

1. Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III Robert K. Wysocki, Rudd McGary Helion / One Press, 2005

2. Project Management Office: podejście kompleksowe, Parviz Rad, Ginger Levin, PROED, 2006.

3.  Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania własnego szefa, John Hoover, One Press, 2006

Materiał dydaktyczny

MODUŁ II

 1. Definicja i istota projektu
 2. Kurs Zarządzanie Projektami

  Kurs Zarządzanie Projektami

  Cele z zadania zarządzania projektem

 1. Organizacji projektu w przedsiębiorstwie
 2. Struktura organizacji zarządzanej przez projekty
 3. Etapy zarządzania projektem – analiza szczegółowa

Moduł II

 1. Wybrane metody zarządzania projektem w procesie zarządzania
 2. Zarządzanie projektami miękkimi w kontekście europejskiego funduszu społecznego
 3. Tworzenie projektu
 4. Budowanie projektu
 5. Weryfikacja projektu
 6. Realizacja projektu


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Zarządzanie Projektami online – Zapraszamy !

About the Author