Kurs Zarządzanie Biurem

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze urzędnika.

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Kurs Zarządzanie Biurem

Kurs Zarządzanie Biurem

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzanie Biurem

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Zarządzanie Biurem1. Pracownik administracyjno-biurowy. Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp,Wieczorek Zygmunt,2014, Wyd Oficyna Prawa Polskiego

2. Technika biurowa. Pracownia ekonomiczna,Witek Eugeniusz,2014, Wyd Wydawnictwo eMPi2

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

Pojęcia norm w przedsiębiorstwach oraz cech pracownika biurowego

II MODUŁ

Czynniki determinujące organizację pracy

III MODUŁ

Elementy techniki pracy i komunikacji interpersonalnej

IV MODUŁ

Charakterystyka pasywów, aktywów, operacje gospodarcze, prawo bilansowe


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Zarządzanie Biurem

Kurs Zarządzanie Biurem

Zarządzanie biurem

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Celem szkolenia jest poniesienie umiejętności kadry urzędniczej i pracy w zarządzaniu biurem. Ze szkolenia powinne skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Cena kursu online: 250.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 800.00 PLN

 

Kurs Zarządzanie Biurem online – Zapraszamy !

About the Author