Kurs Praca z Trudna Młodzieżą


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Szkolenie skierowane do pracowników świetlic, nauczycieli przedszkolnych, wszystkich osób pragnących udoskonalić swój warsztat pracy.

2. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności skutecznej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kompetencji oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową.

2. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą1. KARŁYK–ĆWIK,  Anna Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2008

2. JAGIEŁA,  Jarosław Trudny uczeń w szkole / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole

3. ŚWINIARSKA,  Jolanta Analiza przypadku wychowawczego / Jolanta Świniarska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002,

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1.Definicje i objawy niedostosowania społecznego

Rodzaje definicji

Kryteria dostosowania i niedostosowania społecznego

2.Przyczyny i etapy powstawania trudności wychowawczych. Wykluczenie społeczne

Przyczyny powstawania trudności wychowawczych (zaburzeń zachowania)

Fazy niedostosowania społecznego

Czynniki etiologiczne a typy wykolejenia

Wykluczenie społeczne

Typologie dzieci niedostosowanych społecznie

3.Diagnozowanie niedostosowania społecznego

Etapy diagnozy resocjalizacyjnej

Model diagnozy interakcyjnej

Model diagnozy behawioralnej

Model diagnozy interdyscyplinarnej

Metody i techniki diagnozowania

Narzędzia diagnostyczne

4.Symptomy niedostosowania społecznego

Kłamstwo

Wagary i ucieczki z domu

Lenistwo

Wykroczenia przeciw mieniu

Picie alkoholu i uzależnienia

Nieposłuszeństwo.

Agresja i przemoc

Nadpobudliwość psychoruchowa

Zachowania bierne

5.Zasady pracy z młodzieżą niedostosowaną

6.Metody i formy pracy z młodzieżą niedostosowaną

Metody wpływu osobistego

Metody oddziaływania sytuacyjnego

Metody oparte na wpływie różnych grup społecznych

Metody wpływu elementów kultury

Arteterapia

Milieu therapy – terapia przez otoczenie (środowisko) społeczne

Metoda klaryfikacji wartości

Metoda rozumowania moralnego

Metoda zapoznawania z określoną wiedzą z zakresu moralności

Trening Wnioskowania Moralnego

7.Praca w szkole z młodzieżą przejawiającą wybrane objawy niedostosowania społecznego

Postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym

Praca z młodym człowiekiem przejawiającym zachowania opozycyjno – buntownicze

Praca z uczniem z objawami uzależnienia

8.Opieka i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie w różnych typach placówek

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zakłady poprawcze i karne

Młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Praca z Trudna Młodzież

Kurs Praca z Trudna Młodzież

Praca z trudną młodzieżą

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie skierowane do wszystkich osób pragnących udoskonalić swój warsztat pracy. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności skutecznej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.

Cena kursu online: 290.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

Kurs Praca z Trudna Młodzieżą online – Zapraszamy !

About the Author