Kurs Podstawy Księgowości

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Uzyskany certyfikat daje możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie w której funkcjonują jednostki – działy zajmujące się księgowością, począwszy od działalności jednoosobowych do dużych firm. Nasz kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą związać z taką pracą swój dalszy rozwój. Szkolenie również kierujemy do osób które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu księgowości.

Kurs Podstawy Księgowości

Kurs Podstawy Księgowości

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Podstawy Księgowości

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Podstawy Księgowości1. Polityka rachunkowości 2016,Gździk Elżbieta,2016, Wyd Wiedza i Praktyka

2. Zeszyty Księgowego. Sprawozdanie finansowe 201,Opracowanie zbiorowe,2016, Wyd Wiedza i Praktyka

3. Podręcznik samodzielnej nauki księgowani, Gierusz Barbara,2016, Wyd ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

1. Pojęcia wstępne z księgowości

II MODUŁ

1. System podatkowy w Polsce i ordynacja podatkowa

2. Vat – ogólne zasady podatku

3. Podatek dochodowy

III MODUŁ

1. Charakterystyka pasywów i aktywów / BILANS

2. Operacje gospodarcze

3. Charakterystyka rachunkowości i prawa bilansowego

 


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Podstawy Księgowości

Kurs Podstawy Księgowości

Podstawy księgowości

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs pomaga w zdobyciu wiedzy związanych z księgowością,: pracą w biurach rachunkowych. Szkolenie również kierujemy do osób które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu księgowości.

Cena kursu online: 290.00 PLN 

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

Kurs Podstawy Księgowości online – Zapraszamy !

About the Author