Kurs opieka osób starszych i dzieci

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kursanci podczas trwania  kursu opiekuna zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji, Kurs doszkalający /organizowany jest dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę.

Kurs opiekun osób starszych

Kurs opiekun osób starszych

 Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. szkolenie przewiduje materiał dydaktyczny na 60 godzin szkoleniowych

Kurs Opiekun Osób Starszych i Dzieci

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Opiekun Dzieci1. Opieka nad dzieckiem,Waterston A.J.R,2010, Wyd Wyd MUZA S.A

2. Opieka nad osobami starszymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

3. Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernik

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

1. Elementy rehabilitacji

2. Psychologia człowieka

3. Zawód opiekuna/etyka zawodowa

II MODUŁ

1. Pielęgnacja osób starszych

2. Pielęgnacja dziecka

3. Pierwsza pomoc

III MODUŁ

1. Organizacja czasu wolnego osób starszych

2. Zabawy integracyjne

3. Integrujące zabawy terenowe dla dzieci


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym

 

Kurs opieka osób starszych

Kurs opieka osób starszych

Opieka nad osobami starszymi i dziećmi

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę. Kursanci podczas trwania kursu zdobywają wiedzę z zakresu opiek i pielęgnacji.

Cena kursu online: 490.00 PLN – Promocja 350.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

Kurs opiekun osób starszych online – Zapraszamy !

About the Author