Kurs opieka osób starszych i dzieci

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kursanci podczas trwania  kursu opiekuna zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji, Kurs organizowany jest dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę.

Kurs opiekun osób starszych

Kurs opiekun osób starszych

 Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Opiekun Osób Starszych i Dzieci

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)
 • Kurs Opiekun Osób Starszych1. Opieka Nad Seniorem,Barbara Jakimowicz-Klein,2014,Wydawnictwo: Świat Książki

  2. Co nieco o rozwoju dziecka,Paweł Zawitkowski,2014, Wydawnictwo: Zawitowski i Spółka

  3. Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, Litwicka Patrycja, 2010r, Wydawnictwo: Proksenia

  Literatura dostępna online

  1. Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, wydawnictwo Uniwersytet Warszawski

  2. Dziecko od A do Z Opieka i pielęgnacja, wydawnictwo Buchmann

  3. Opieka nad osobami starszymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  4. Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernik

  Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

  I MODUŁ

  Kurs opiekun osób starszych

  Kurs opiekun osób starszych

  1. Elementy rehabilitacji

  2. Psychologia człowieka

  3. Zawód opiekuna/etyka zawodowa

  II MODUŁ

  1. Pielęgnacja osób starszych

  2. Pielęgnacja dziecka

  3. Pierwsza pomoc

  III MODUŁ

  1. Organizacja czasu wolnego osób starszych

  2. Zabawy integracyjne

  3. Integrujące zabawy terenowe dla dzieci


  Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

  1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

  2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

  3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym

  Zobacz więcej

  O Firmie

  Aktualne Kursy

  Kurs opiekun osób starszych online – Zapraszamy !

About the Author