Kurs Opieka Dzieci

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs doszkalający w czasie którego kursanci podczas trwania  kursu opiekuna zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji dzieci.

Kurs Opiekun Dzieci

Kurs Opiekun Dzieci

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Opieka Dzieci

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Kurs Opiekun Dzieci1. Opieka nad dzieckiem,Waterston A.J.R,2010, Wyd Wyd MUZA S.A

2. Pielęgnaca dziecka zdrowego, Agnieszka Szyszko – Perłowska Anna Baranowska,2006, Wyd Instytut Technologii Eksploatacji

3. Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka,Paweł Zawitkowski,2002, Wyd Instytut Matki i Dziecka oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI

Literatura dostępna online

1. Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, wydawnictwo Uniwersytet Warszawski

2. Dziecko od A do Z Opieka i pielęgnacja, wydawnictwo Buchmann

3. Opieka nad osobami starszymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

4. Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernik

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I

Kurs Opiekun Dzieci

Kurs Opiekun Dzieci

1. Pojęcie i proces opieki

2. Postawy opiekuńcze

3. Wzorzec opiekuna

4. Praca opiekunki w instytucjach opiekuńczo-badawczych

5. Struktura organizacyjna żłobka

6. Planowanie i organizacja pracy opiekunki (także w placówkach)

7. Rozwój organizmu dziecka

MODUŁ II

1. Tryb życia dziecka

2. Karmienie dzieci

3. Sen, zabawa, spacer i ruch

4. Pielęgnacja oraz kąpiel dziecka

5. Promocja zdrowia

6. Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkach

7. Choroby wieku dziecięcego

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Opieka Dzieci online – Zapraszamy !

About the Author