Kurs Specjalista E-Biznesu

Kurs Specjalista E-Biznesu

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane w celu kształcenia kadry działów handlowych i marketingowych a przede wszystkim kadry kierowniczej. Kurs pomoże poznać nowoczesne techniki sprzedaży, bodźce marketingowe oraz zapozna z procesem decyzyjnym nabywcy. Kurs pomaga w pojęciu pracy: Jako kadra zarządzająca i kierownicza w sektorze handlowym w biurach sprzedaży, obsługi klienta, działach marketingu.

Kurs Specjalista E-Biznesu

Kurs Specjalista E-Biznesu

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs Specjalista E-Biznesu

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Szkolenie z e-biznesu,kurs e-biznesu,kurs sprzedaż internetowa,Szkolenie e-commerce,kurs techniki sprzedaży,kurs marketing internetowy,szkolenie z marketingu internetowego1. Jak wprowadzić klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzedaży i marketingu,Joe Vitale,2014, Wyd Onepress

2. Zakamarki marki. Rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki,Paweł Tkaczyk,2011, Wyd Onepress

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Specjalista E-Biznesu

1. Wprowadzenie

Pojęcie e-biznesu

Podstawowe pojęcia w e-biznesie

Zalety e-biznesu

4 najważniejsze elementy e-biznesu

2. E-biznes – charakterystyka

Gospodarka elektroniczna

Ekonomia w e-biznesie

Funkcjonowanie oraz mechanizmy gospodarki sieciowej

Rodzaje transakcji, rynki dóbr i usług w e-biznesie

Tworzenie relacji i sieci

3. Różne strategie w e-biznesie

Trójkąt strategiczny

4. Różne modele e-biznesu wg P. Greenspuna

5. Budowanie świadomości marki w e-biznesie – branding

Poznanie grupy docelowej

Pozycjonowanie i branding

Różne sposoby na nazwanie serwisu www e-firmy

6. Automatyzacja w e-biznesie

Automatyzacja jako klucz do sukcesu w e-biznesie

Outsourcing

7. Dystrybucja w e-biznesie

Strony internetowe

Sklep internetowy

Partner strategiczny

Aukcje internetowe

8. Zasady copywritingu

AIDA

Pisanie o korzyściach, które są poparte cechami

Zasada 3 czynników

Oddziaływanie na emocje – wizualizacje

Najskuteczniejsza technika w copywritingu – napisz, poczekaj, zredaguj

9. E-mail marketing

E-zin

Newsletter

Kursy e-mailowe

Komercyjne mailingi

10. Skuteczne maile – struktura i zasady tworzenia

Budowa maila – zasady

Porady dotyczące pisania skutecznych maili

11. Marketing w e-biznesie

Pojęcie świadomego marketingu

Kampania reklamowa

Wskaźniki marketingowe

Mechanika działania dźwigni marketingowej

Skuteczność kampanii reklamowych (wskaźnik CR)

Sposób na sprawdzenie, czy naszą e-firmę stać na reklamę

12. Prowadzenie e-biznesu – wskazówki

Zmiany w kulturze pracy

Zarządzanie zmianami

Planowanie w e-biznesie

13. Przekształcanie biznesu w e-firmę

Powołanie zespołu

Określenie kierunku zmian

Poznanie klienta

Analiza istniejących procesów

Upraszczanie procedur

Planowanie i przygotowanie technicznych oraz alternatywnych rozwiązań

14. Podsumowanie


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Specjalista E-Biznesu – zapraszamy !

Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi – gdzie zrobić i czy warto ?

Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi – gdzie zrobić i czy warto ?

Zarządzaj zasobami ludzkimi efektywnie!

Project Manager

Termin zarządzania zasobami ludzkimi cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony menadżerów oraz właścicieli zarówno małych, jak i dużych firm. Nic więc dziwnego, że na kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi” organizowany przez Kar-Group, zgłasza się coraz więcej słuchaczy, chcących lepiej zarządzać swoimi zespołami.

Inwestycja w kadry to inwestycja w firmę

 

Uznaje się, że jednym z najbardziej cennych zasobów, jakie każde przedsiębiorstwo posiada, są kadry, a więc ludzie. Dowodem na potwierdzenie tej tezy są przede wszystkim fundusze, jakie Unia Europejska przeznaczyła na różnego rodzaju inwestycje związane z rozwojem oraz lepszym zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach o każdym profilu, na terenie całego kraju.

Temat jest coraz chętniej podejmowany przez menadżerów, dyrektorów i inne osoby postawione na wysokich stanowiskach.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są oczywiście liczne kursy oraz szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi. W ich ramach możliwe jest zarówno wprowadzenie w temat, jak również doszkalanie podnoszące kompetencje uczestników.

Szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi – czy warto?

 

Team leaderzy z doświadczeniem z pewnością znają wartość odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Decyzyjność na takim stanowisku rozkłada się na wiele różnych aspektów. Chodzi przede wszystkim o odpowiednie rozdysponowanie zadań do najbardziej kompetentnych w tej dziedzinie pracowników. Następnie istotny jest właściwy nadzór nad przebiegiem pracy i wdrażanie ewentualnych procedur niwelujących niepowodzenia lub przyśpieszające przebieg prac, jeśli jest to konieczne.

Niezwykle ważna jest w tym wszystkim motywacja do pracy oraz podstawa, czyli stworzenie przyjaznych pracownikom warunków – zarówno biorąc pod uwagę realia panujące w miejscu pracy, jak również komfort psychiczny.

Koniec pracy nad danym projektem to nie tylko osiągnięcie zamierzonych efektów, ale przede wszystkim rzetelna ocena pracy poszczególnych członków zespołu. To zadanie jest niezwykle odpowiedzialne, bowiem osoba decyzyjna musi wykonać je w sposób najbardziej subiektywny. Niekiedy pojawia się również nagradzanie lub karanie pracowników, w zależności od sytuacji. Takie decyzje mogą rzutować na wiele aspektów, już zaistniałych lub takich, które wystąpią dopiero w przyszłości.

Jak więc widać, wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest wręcz niezbędna do sprawowania kierowniczego stanowiska. Co więcej, z uwagi na złożoność tematu i występowanie wielu zmiennych, konieczne jest wręcz ciągłe doszkalanie się.

Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi

Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi

Wartość zarządzania zasobami ludzkimi

 

Rozumienie ludzi i dobra komunikacja z nimi jest zdecydowaną podstawą do zarządzania zasobami ludzkimi. Istotne jest jednak poznanie poszczególnych technik, które mogą się okazać nie tylko pomocne, ale niekiedy nawet niezbędne do wdrożenia odpowiednich procedur. Podejmowanie błędnych decyzji na takim stanowisku może wpłynąć na:

1. Pozycję pracowników w firmie

2. Organizację całej struktury

3. Powodzenie realizacji przyszłych projektów

4. Pozycję firmy względem konkurencji

Rozumienie wagi tego zagadnienia pozwoli na sprawniejszą pracę całego zespołu, lepsze wykorzystywanie mocnych stron pracowników, jak również na wyprzedzenie konkurencji, niezależnie od branży.

Zalety szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

Warto zaznaczyć, że firma Kar-Group stawia nie tylko na wartość merytoryczną szkoleń, która postawiona jest na najwyższym poziomie, ale podczas projektowania szkolenia brana jest również pod uwagę wygoda uczestników. Z tego względu kursy organizowane są w formie kursu online. Pozwala to przede wszystkim obciąć koszty związane z wynajmowaniem sali, wynagrodzeniem dla prowadzących, a niekiedy również dojazdów do miejsca szkolenia. Koszty są również zwracane w przypadku, gdy uczestnicy szkolenia zgłoszą się do Urzędu Pracy z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia.

Materiały zaprezentowane są w sposób klarowny, dlatego z szkolenia mogą skorzystać wszyscy chętni. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą na kursie wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wręczane są certyfikaty obowiązujące dożywotnio.

Zobacz więcej na:

Szkolenia doszkalające ONLINE z certyfikatem

Kurs Behawiorystyka Psa

Kurs Behawiorystyka Psa

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani zrozumieniem zachowania i psychiki psów, sposobów komunikowania się. wydawania poleceń. Kurs skierowany jest dla właścicieli psów którzy chcą lepiej zrozumieć swojego pupila i jego psychologię.

Kurs Behawiorystyka Psa

Kurs Behawiorystyka Psa

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Behawiorystyka Psa

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

1. Mój pies świadczy o mnie. Jak zrozumieć i dobrze wychować psa, Wyd Oficyna Wydawnicza MULTICO

2. Drugi koniec smyczy. Jak kształtować więź z psem, Wyd Galaktyka

Literatura dostępna online

1. Nosem psa, wydawnictwo Czarna Owca

2. Szkolenie psa. Jak wychować idealnego pupila, wydawnictwo SBM

3. Sekret grzecznego psa, wydawnictwo Illuminatio

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Moduł I

1. „Oswoić znaczy stworzyć więzy”. Początek więzi z człowiekiem.

2. Prawidłowa socjalizacja psa jako podstawowy element opieki.

3. Zasady uczenia się, mowa ciała psów i pozytywne szkolenie na co dzień.

Moduł II

4. Dobrostan psa i jego potrzeby .

5. Człowiek – najczęstsza przyczyna problemów behawioralnych. Profilaktyka i

sposoby radzenia sobie z nimi.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Behawiorystyka Psa – zapraszamy !

Kurs Instruktor Szkolenia Psów

Kurs Instruktor Szkolenia Psów

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani zrozumieniem zachowania i psychiki psów, sposobów komunikowania się. wydawania poleceń. Szkolenie skierowane jest dla właścicieli psów którzy chcą lepiej zrozumieć swojego pupila.

Kurs Instruktor Szkolenia Psów

Kurs Instruktor Szkolenia Psów

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Kurs Doszkalający Szkolenie Psów

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa

http://szkolenia-kargroup.elk.pl/wp-content/uploads/2017/12/kursy-online.jpg

1. Pozytywne szkolenie psów,Denninson Pamela, Wyd Dom wydawniczy Rebis

2. Tresura psów,Gerilyn J. Bielakiewicz, Wyd Septem

3. Jak rozmawiać z psem,Stanley Coren, Wyd Galaktyka

Literatura dostępna online

1. Nosem psa, wydawnictwo Czarna Owca

2. Szkolenie psa. Jak wychować idealnego pupila, wydawnictwo SBM

3. Sekret grzecznego psa, wydawnictwo Illuminatio

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Instruktor Szkolenia Psów

Kurs Instruktor Szkolenia Psów

Moduł I

1. Pochodzenie psa a jego psychika

2. Etapy rozwoju psiej psychiki

3. Główne zasady psychologii wychowania psa

4. Sposoby uczenia się psa

5. Psie uczucia

6. System kar i nagród w nauczaniu psa

Moduł II

1. Pies w domu – ustalanie hierarchii

2. Zasady tresury i jej praktyczne zastosowanie: szczegółowy opis komend

3. Problemy wychowawcze

4. Dieta psa a problemy wychowawcze


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Instruktor Szkolenia Psów – zapraszamy !

Porady dla sprzedawcy ! Czyli jak sprzedawać więcej !

Porady dla sprzedawcy ! Czyli jak sprzedawać więcej i lepiej ! Na koniec darmowy poradnik dla profesjonalistów !

Zacznij traktować sprzedaż nie tylko jako pracę, ale przede wszystkim jako pasję i sztukę, a otworzysz przed sobą nowe perspektywy. Być może staniesz się prawdziwym mistrzem? Nieustanny rozwój i poszerzanie umiejętności to najlepsza droga do zarabiania i zdobywania nowych klientów. Poznaj elementy składające się na sztukę sprzedaży.

Klient kupuje, ale czy wraca

Mówi się, skądinąd słusznie, że prawdziwą sztuką handlu jest nie tylko sprzedać produkt lub usługę, ale i utrzymać przy sobie klienta. Lojalność, zaufanie, rzetelność – te wszystkie elementy składają się na biznesowy sukces w dłuższej perspektywie. Pytanie: jak sprzedawać w tak mistrzowski sposób?

Nie ma jednej, prostej recepty na sukces. Umiejętności nabywa się poprzez łączenie teorii z praktycznym poznawaniem rynku i wcielaniem poszczególnych technik w życie. Odbywając profesjonalne szkolenia, sięgając po odpowiednie reguły, zdobywasz przewagę nad innymi sprzedawcami, którzy pokładają ufność jedynie w swych naturalnych predyspozycjach, które współcześnie nie wystarczą do odniesienia prawdziwego sukcesu.

Priorytety

Bądź pewny swoich argumentów i technik, ale zawsze koncentruj się na kliencie. Jego osobowości i potrzebach, wyrażanych dosłownie lub za pomocą różnorakich sygnałów. Czasem nie będziesz miał nawet chwili na odpowiednie rozeznanie. Wtedy zdaj się na odpowiednio moderowany dialog. Otwarte pytania, przyjazna postawa, brak dominacji w rozmowie – to wszystko sprawia, że klient niemal na pewno się przed Tobą otworzy.

Na odbiór Twojej oferty wpływa również mowa ciała. Jeśli mówisz jedno, ale gestami i postawą wskazujesz drugie – nie licz na poprawę wyników sprzedaży. Na specjalistycznych kursach nauczysz się technik, które pozwalają nie tylko perfekcyjnie artykułować argumenty, ale też zdobywać zainteresowanie i zaufanie mową niewerbalną.

Kluczowe rady dla sprzedawców

W sztuce sprzedaży liczą się detale. Przywiązywanie uwagi do każdego aspektu działalności stanowi nie tylko przejaw perfekcjonizmu, ale głównie szacunku wobec klienta. Właśnie dlatego zawsze odbieraj telefony, jeśli zobowiązujesz się do pozostania w kontakcie i chcesz być prawdziwie dyspozycyjnym sprzedawcą. Nie składaj obietnic bez pokrycia.

Bierz pod uwagę sugestie, reklamacje czy wątpliwości klienta. To, że masz pewność co do atrakcyjności swojej oferty, wcale nie oznacza, że taką jest w rzeczywistości. Wychodzenie naprzeciw potrzebom klienta punktuje i przekłada się na zaufanie – wykorzystaj to.

Chcesz być mistrzem sprzedaży? Naucz się sprawiać, by Twój klient czuł się wyjątkowym. Wymyślaj różne dodatki, rabaty, atrakcje, zniżki, formy lojalnościowe. Nie ograniczaj się do wtórnego schematu. Postaw na kreatywność i uwzględniaj indywidualne cechy oraz potrzeby klientów.

Jak wspomnieliśmy, dzięki szkoleniom masz możliwość zgłębienia sztuki sprzedaży na poziomie praktycznym i teoretycznym. Jeśli zrozumiesz, że oprócz talentu do sprzedaży liczy się nieustanny rozwój, docenisz przydatność kursów, podręczników i szkoleń. Zostań mistrzem pradawnej sztuki sprzedaży!

Szkolenie – biznesowe / Porady dla sprzedawcy

Darmowe pełne szkolenie dla profesjonalistów

Porady dla sprzedawcy

fraza kluczowa artykułu: jak sprzedawać, jak sprzedawać więcej, porady dla sprzedawcy, jak sprzedawać, jak sprzedawać więcej, porady dla sprzedawcy, jak sprzedawać, jak sprzedawać więcej, porady dla sprzedawcy, jak sprzedawać, jak sprzedawać więcej, porady dla sprzedawcy

Kurs Psychologii Biznesu – szkolenie online w Kar-Group

 

Kurs Specjalista Psychologii Biznesu

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich  chcących posiąść umiejętności psychologi biznesu – erystyka, doboru argumentów, charyzma, wiedza i doświadczenie. Umiejętności te pozwolą na zrealizowanie wyznaczonych  przez CIEBIE  celów. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

Kurs Specjalista Psychologii Biznesu

Kurs Psychologii Biznesu

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs Psychologii Biznesu

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Szkolenie VIDEO (materiały filmowy)


MODUŁ I

1. zadaniowy i społeczny styl kierowania grupą
2. przywództwo transakcyjne i transformacyjne
3. teoria wybitnej jednostki
4. pięć podstaw władzy

MODUŁ II

1. wewnętrzne i zewnętrzny poczucie kontroli
2. praca w grupie
3. efekt próżniactwa społecznego
4. model kolektywnego wysiłku
5. motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

MODUŁ III

1. reguła wzajemności
2. zaangażowanie i konsekwencja
3. społeczny dowód słuszności
4. lubienie i sympatia
5. autorytet
6. niedostępność

 

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

2. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Jak stworzyć własną markę osobistą ? Personal branding

W dzisiejszym skupiamy uwagę na personal brandingu – strategii budowania własnego wizerunku na rynku pracy, lecz nie z pomocą wyspecjalizowanych doradców, ale na własną rękę. Dowiedz się, jakie działania podjąć, żeby promować swoją osobę niczym markę i osiągać z tego tytułu profitu.

Jak stworzyć własną markę osobistą ?

5 NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD

 

Bądź wiarygodny i wytrwały w dążeniu do celu, a osiągniesz wymierny sukces, czymkolwiek się zajmujesz!

1. Kreatywny udział w branży

Obojętnie, kim jesteś i czym się zajmujesz – możesz wykreować swoją markę. Jako bloger, kucharz, copywriter, cukiernik, handlarz czy doradca ubezpieczeniowy – w każdej z tych ról jest miejsce na kreatywność, zdobycie określonej niszy. Zastanów się, jak oryginalnie ugryźć temat, którym się zajmujesz.

Zabłyśniesz na tle swojej konkurencji tym, że robisz coś dobrze, ale przy okazji – nieco inaczej. Nie wystarczy być rzetelnym, w ten sposób nie zbuduje się wyrazistej marki. Do profesjonalizmu należy dołączyć „nadbudowę”, ten wyjątkowy pierwiastek, swój własny patent na wykonywanie określonych zadań. Przekonaj wszystkich, ze możesz robić coś dobrze, a przy okazji ciekawiej, nowatorsko. Oczywiście pilnuj przy tym, żeby poza deklaracjami istniały namacalne dowody na Twoją wyjątkowość.

2. Rozwój osobisty

Jak stworzyć własną markę osobistąŻeby zbudować markę jako pracownik, nie wystarczy pojawić się w danym zawodzie. Sukces czeka na tych, którzy nie boją się ciągłej nauki i nieustannego rozwoju osobistego. Bierz udział w szkoleniach oraz kursach doszkalających. To proste – czasami wystarczy praca na platformie e-learningowej, żeby osiągnąć ten sam efekt, a przy okazji zdobyć upragniony certyfikat. Na kursy w trybie stacjonarnym i online zapraszamy do firmy szkoleniowej Kar-Group, która zajmuje się szkoleniami doszkalającymi.

Zapisuj się na seminaria, studia, konferencje. Jak najwięcej oglądaj i czytaj na tematy, które Cię interesują z zawodowego punktu widzenia. Inspiruj się ciekawymi ludźmi, niekoniecznie z Twojego świata. Nigdy nie wykreujesz swojej własnej marki, jeżeli nie pokażesz, że ciągle idziesz do przodu, wciąż jesteś zaangażowany w zgłębiania świata.

3. Kreowanie wizerunku w social media

Jak stworzyć własną markę osobistąWspółczesne technologie niezwykle sprzyjają personal brandingowi. Dzięki mediom społecznościowym rozgłos zdobywają nie tylko artyści, politycy czy sportowcy, ale także celebryci, których sława zaczęła się właśnie w Internecie. Powiesz – co to za marka: bloger, szafiarka, gamer, youtuber… Cóż, ci ludzie zarabiają realne pieniądze, więc warto skorzystać z tych samych narzędzi co oni.

W mediach społecznościowych każdy może umiejętnie kreować swój wizerunek. Dbaj o to, żeby Facebook był faktycznie prywatnym kontem dla znajomych, a działania networkingowe skup chociażby na LinkedIn oraz Twitterze. I tu, i tu masz szansę nawiązać relacje ze sferami mediów, polityki i biznesu. To, co udostępniasz, w XXI wieku znaczy praktycznie więcej niż to, co ubierasz.

4. Działania charytatywne

Niech nie brzmi to instrumentalnie, ale fakty są jednoznaczne. Sympatię w otoczeniu zdobywają ci, którzy angażują się w pomoc innym. Im więcej zarabiasz, tym milej widziane jest Twoje wsparcie wobec chorych, biednych czy poszkodowanych w ramach działań wojennych i kataklizmów. Oczywiście, epatowanie dobroczynnością przynosi skutek przeciwny do zamierzonego, ale na pewno Twojej karierze nie zaszkodzi, jeżeli regularnie będziesz wspierać dobre inicjatywy. Wraz ze wzrostem rozpoznawalności być może staniesz się ambasadorem jakiejś kampanii… i słusznie!

5. Zaangażowanie w lokalne inicjatywy

Swoją personalną markę buduję się także poprzez działanie w ramach lokalnej społeczności. Obojętnie, czym się zajmujesz, możesz dołożyć swoją cegiełkę w najbliższej okolicy. Fajnie być rozpoznawanym w całej Polsce, ale trochę szkoda, jeżeli nie masz dobrej reputacji wśród faktycznych sąsiadów. Dlatego zawsze sprawdzaj, co w trawie (tej za oknem) piszczy i nie wahaj się zabierać głosu w sprawach ważnych dla Twojej dzielnicy, miejscowości czy gminy. Uwierz, że poczta pantoflowa nadal jest równie ważnym kanałem komunikacji wizerunku, co działania w mediach.

 

 

 

 

Przeczytaj także:

1.Wizerunek firmy w internecie w 7 krokach ! – poradnik przedsiębiorcy

2.Lęk przed sukcesem. Nie bój się zwyciężać, czyli jak stawić czoła strachowi przed sukcesem + poradnik ebook

3. Jak nie marnować czasu i owocnie wykorzystać każdą minutę

fraza kluczowa artykułu: Jak stworzyć własną markę,co to Personal branding,jak stworzyć Personal branding,Jak stworzyć własną markę,co to Personal branding,jak stworzyć Personal branding

Jak motywować ludzi do pracy / sprawdzone metody + poradnik

Jak motywować ludzi do pracy / na końcu darmowy poradnik

Motywuj i buduj zespół

Interesująca oferta, wysokie kwalifikacje pracowników, doświadczenie w branży, to z pewnością podstawy każdej dobrze prosperującej firmy. Jednak żaden z tych czynników nie będzie odpowiednio skuteczny, jeżeli pracownicy nie będą właściwie zmotywowani do pracy, jak również gdy nie będą stanowić zgranego zespołu. Jak o to skutecznie zadbać?

Na koniec niespodzianka i limitowany darmowy dostęp do kursu Manipulacja i wywieranie wpływu !

Dobry zespół – czyli jaki?

Wybór właściwego pracownika na dane stanowisko jest jednym z trudniejszych etapów w procesie funkcjonowania firmy. Trzeba jednak pamiętać, że dobry pracownik to dopiero początek wyzwania.

Nawet wybranie potencjalnie wybitnych jednostek może okazać się niewystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów. W wielu branżach liczy się przede wszystkim to, w jaki sposób z zadaniami radzi sobie zespół. Jak nietrudno się domyślić, często w obszarze jednego, nawet niewielkiego biura mamy do czynienia z wieloma typami osobowości, które na dane sytuacje mogą reagować w skrajnie różny sposób. Tak więc, kluczem do zgranego zespołu jest nie tylko odpowiednie obsadzenie pracownika względem efektywności wykonywanych zadań, ale również umiejscowienie go w zespole w taki sposób, by mógł dać on z siebie jak najwięcej.

Jak motywować ludzi do pracy  czyli rola przywódcy

Jak motywować ludzi do pracyProces budowania zgranego zespołu bywa niezwykle złożony i wieloetapowy. Niekiedy niezbędne jest wypracowanie odpowiednich technik motywacyjnych czy sposobu zarządzania. Dlatego niezwykle ważna jest rola przywódcy teamu. Jego zadaniem jest odpowiednie zapoznanie się z pracownikami, ich możliwościami i predyspozycjami względem zaplanowanych działań. To również on jest odpowiedzialny za właściwą komunikację w zespole, a ponadto jest osobą decyzyjną, która może wyznacza  cele dla każdego z pracowników.

Lider zespołu powinien być odpowiednio przygotowany do swojej roli. Zestaw odpowiednich cech osobowości to atut, choć nie jest to wystarczające. Liczy się także odpowiednie podejście i zrozumienie tematu, które można nabyć poprzez takie kursy jak „Kurs motywacja i budowanie zespołu – team building”, oferowane przez firmę Kar-Group.

Skuteczne techniki motywacyjne

Stworzenie zespołu to jedno, kolejnym etapem jest sprawne jego funkcjonowanie. By do tego doszło, niezbędna jest właściwa motywacja teamu. Jasno określony cel jest dobrym wstępem do zbudowania pozytywnego ducha pracy. Ponadto liczy się odpowiednia postawa, która zdecydowanie jest czerpana od przywódcy – nie chodzi o pracę po godzinach, a rzetelne i sprawne wykonywanie przydzielonych obowiązków.

Niewłaściwa motywacja, niejasne cele, brak komunikacji czy wspólnej wizji – to tylko niektóre z przyczyn niesukcesywnej pracy zespołu, który pomimo odpowiedniego dobrania, nie był skuteczny w swojej zespołowej pracy. W zależności od branży, takie sytuacje nie tylko mogą zaważyć na sukcesie danego projektu, ale również wpływają na ogólną pozycję firmy.

Efektowane zarządzanie czasem, budowanie pozytywnej atmosfery, czy nawet niewielkie nagrody dla pracowników, to tylko niektóre z technik motywacyjnych, jakie można poznać na skutecznych kursach online z team buildingu w Kar-Group. Zbudowane na konkretnych sytuacjach przykłady pozwolą na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień. Rzetelnie dobrane informacje, jak również klarowny sposób ich przedstawienia stanowią postawę profesjonalnych szkoleń.

Podnoszenie kwalifikacji kluczem do sukcesu

Dlaczego udział w owych szkoleniach jest tak istotny w kontekście budowania zgranego zespołu, a nawet powodzenia firmy? Odpowiedzią jest wiele zmiennych, jakie mogą się pojawić na drodze do ustalania sobie odpowiednich celów. Warto zatem nie tylko poznać ogólną ideę budowania zespołu, ale również nauczyć się rozpoznawać sygnały, które mogą świadczyć o ewentualnym niepowodzeniu, na różnych etapach.

Na szkoleniach poruszane są także takie zagadnienia, jak:

– Ustalanie celu i rozdysponowanie zadań
– Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej i zespołowej
– Sposoby motywowania członków zespołu, twórcze myślenie
– Ocena pracy zespołu i jednostki

Niewątpliwym atutem szkoleń jest fakt, iż nie tylko poszerzają kwalifikacje słuchacza, ale również mogą stać się podstawą do przekwalifikowania, a nawet założenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto mogą być one dofinansowane z lokalnego urzędu pracy, dlatego nie jest konieczne ponoszenie kosztów z nimi związanych.

Dodatkowo poznane techniki dobrze jest uzupełnić równie ciekawym i idealnie wpasowującym się w ducha team buildingu kursem „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Manipulacja i wywieranie wpływu !

Szkolenie w postaci ebooka ! (pobierz)

Przygotowaliśmy profesjonalne szkolenie – w którym możesz uczestniczyć za darmo ! Zarejestruj się pod tym (linkiem) i odbierz szkolenie.

Jak motywować ludzi do pracy

Szkolenie przygotowała firma szkoleniowa Kar-Group.

 

fraza kluczowa artykułu: jak motywować ludzi do pracy,współpraca zespołowa,jak zbudować zespół który zwycięża,abc jak zbudować zespół który zwycięża,jak zmotywować pracownika do sprzedaży,Jak motywować ludzi do pracy,Jak motywować ludzi do pracy,Jak motywować ludzi do pracy,Jak motywować ludzi do pracy

Dodatkowa praca na wakacje – 5 pomysłów na dodatkowy zarobek latem

Dodatkowa praca na wakacje

5 propozycji na zarobek latem

 

Dodatkowa praca na wakacjeUczniowie, studenci, pracownicy sezonowi w każdym wieku – jeżeli należysz do tego grona, prawdopodobnie latem najbardziej interesuje Cię znalezienie pracy, która przynosi realne zarobki i cenne doświadczenie.

Dzisiejszym wpisem prezentujemy 5 pomysłów na wakacyjne pieniądze. Być może ciekawa praca czeka na Ciebie w okolicy – wystarczy się rozejrzeć i ruszyć na poszukiwania!

 

1. Miejscowość turystyczna

Lato to nie tylko czas szkolnych wakacji, ale także sezon urlopowy. Z roku na rok coraz większa liczba Polaków kieruje się nad Bałtyk, w Tatry czy do krainy tysiąca jezior na Warmii i Mazurach. Gdzie turyści – tam sezonowa praca. Doskonale wiesz, jak chętnie wydaje się pieniądze na wakacjach, dlatego właściciele wszelkiego rodzaju straganów, sklepów, barów, restauracji, hotelów, pensjonatów i podobnych biznesów potrzebują rąk do pracy.

Praca z turystami nie należy do lekkich i trudno liczyć na wiele wolnego czasu. Z drugiej strony można zarobić naprawdę przyzwoite pieniądze, poznać ludzi z całej Polski, nabrać śmiałości w bezpośrednich kontaktach i… pooddychać świeżym powietrzem!

2. Prace ogrodowe

Wiosna i lato to okres najintensywniejszych prac ogrodowych w miastach i na działkach. Być może w tym leży Twoja szansa na zarobek? Już nastolatkowie mogą zdobyć solidne kieszonkowe, pieląc chwasty, kosząc, wertykulując i nawadniając trawniki czy zbierając przydomowe warzywa. Jeżeli mieszkasz na osiedlu domków jednorodzinnych, jest duża szansa, że stworzysz swoje małe ogrodowe imperium.

Co istotne, do pracy nie potrzebujesz szczególnych kwalifikacji, a jedynie cierpliwość, rąk gotowych do grzebania w ziemi i z narzędziami oraz wiedzy z zakresu ogrodnictwa, którą zawsze możesz uzupełnić poprzez informacje z Internetu, książki, szkolenia czy kursy.

3. Zbieranie owoców

Wszyscy kochamy lato za jego smakowite i zdrowe dary. Truskawki, czereśnie, maliny, jabłka, winogrona, porzeczki… wymieniać dalej? Czy kupując kopiejkę na rynku lub w warzywniaku, zastanawiało Cię to, że ktoś przecież musiał te owoce zebrać? Jeżeli tak, być może widzisz się w tej roli?

Zarówno w Polsce, jak i zagranicą nie brakuje ofert ciężkiej, ale często dobrze wynagradzanej pracy sezonowej na zbiorach owoców lub warzyw. Wielka Brytania, Norwegia, Francja, a może Podkarpacie – w każdym z tych miejsc możesz podjąć się letniej pracy, która pozwala podbudować domowy budżet.

4. Gastronomia

Latem chętniej spacerujemy po miastach, dlatego dobrze zlokalizowane restauracje, kawiarnie i puby notują znacznie wyższe przychody. Wiąże się z tym większe zapotrzebowanie na pracowników. Jeśli chcesz poznać kuchnię od środka, zostać barmanem w ogródku piwnym lub sprawdzić się w roli kelnera, właśnie latem jest na to szansa.

Zdobycie takiej pracy na pewno ułatwia posiadane doświadczenie, ale i bez niego nie trzeba się załamywać. Czasami książeczka sanepidowska i legitymacja studencka działają na rekrutera szybciej niż długa historia o wielu przeżyciach w świecie gastronomii.

5. Instruktor

Lato sprzyja fizycznym aktywnościom, a w przypadku dzieci i młodzieży – wyjazdom na obozy i zgrupowania. Tu znów leży szansa na dodatkowy zarobek. Gdy jesteś certyfikowanym opiekunem lub instruktorem, naprawdę nietrudno o znalezienie pracy. Jak zatem zostać takim sportowym lub pedagogicznym ekspertem? Spokojnie, nawet nie potrzeba wieloletnich studiów. W CV świetnie wygląda ukończone szkolenie, a taki kurs można odbyć nawet przez Internet, choćby jeszcze w trakcie trwania roku szkolnego lub akademickiego.

Oczywiście, to tylko część możliwości, jakie wiążą się z dodatkową, sezonową pracą latem. Warto rozglądać się za zatrudnieniem, które daje pieniądze, doświadczenie i satysfakcję! Kto wie – być może potencjalnie krótka przygoda przerodzi się w stały etat?

Przeczytaj także:

1. Jak zostać pilotem wycieczek ? – dobra praca na lato !

2. Dodatkowa praca na wakacje ? W 2017 Polacy wybiorą turystykę ?

Zostań z nami na dłużej i korzystaj:

 

Kurs Komputerowy

Kurs Komputerowy

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich rozpoczynających swoją pracę z komputerem w firmie. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby których do tego zmusza sytuacja zawodowa lub chęć poszerzenia wiedzy. Kurs komputerowy skierowany dla wszystkich osób chcących nabyć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. Kurs dla osób w każdym wieku.

Kurs Komputerowy

Kurs Komputerowy

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Komputerowy

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Komputerowy

Kurs Komputerowy

1. Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik,Bartosz Danowski, Adam Chabiński,2015, Wyd Helion

2. Samodzielna naprawa laptopa,Sebastian Kiek,,2015, Wyd E-bookowo

3. ABC komputera. Wydanie 10, Piotr Wróblewski,2015, Wyd Septem

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I Budowa Komputera i samodzielny montaż jednostki operacyjnej

Kurs Komputerowy

Kurs Komputerowy

1. Przygotowanie do montażu elementów

2. Montaż płyty głównej i innych części

3. Instalacja dysku twardego i oprogramowania

4. Kontrola końcowa

MODUŁ II Jak obchodzić się z komputerem

1. BHP na stanowisku komputerowym

2. Popularne przeglądarki internetowe

3. Arkusz kalkulacyjny – Ms Excel

4. Edytor teksty – MS Word

III MODUŁ Zasady ochrony i naprawy komputera

10 typowych awarii komputera i jak je naprawić

Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych

Zasady ochrony przed cyberatakiem


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Komputerowy online – Zapraszamy !

Kurs Marketing Internetowy

Kurs Marketing Internetowy

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników działów marketingu i działów sprzedaży. A także osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności w Internecie. Osób zainteresowanych marketingiem internetowym od strony praktycznej, chcące podnieść swoje kwalifikacje pod kątem zawodu z przyszłością.

Kurs Marketing Internetowy

Kurs Marketing Internetowy

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Marketing Internetowy

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Marketing Internetowy1. Samo sedno. E-marketing w praktyce,Maciorowski Artur,2013, Wyd Samo sedno

2. Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw,Żukowski Marcin,2016, Wyd Wydawnictwo Helion

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Marketing Internetowy

Kurs Marketing Internetowy

I MODUŁ Marketing w handlu elektronicznym

1. Marketing relacyjny – główne cechy

2. Cele biznesowe takich aplikacji są czworakie:

3. Rodzaje reklamy internetowej

II MODUŁ Wprowadzenie do Gospodarki Elektronicznej

1. Technologie gospodarki elektronicznej

2. Rozwiązania e-commerce

3. Platformy B2B

4. Płatności elektroniczne

III MODUŁ E-commerce w nowoczesnym biznesie

1. Rodzaje sklepów – klasyfikacja produktów

2. Programy do obsługi internetowego sklepu:

3. Zarządzanie sklepem internetowym


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Marketing Internetowy online – Zapraszamy !

Kurs Marketing i Reklama

Kurs Marketing i Reklama

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku marketingowca w działach marketingu, promocji, sprzedaży i PR w dowolnej branży. Po zakończeniu kursu można ubiegać się o posadę specjalisty ds promocji i marketingu w firmach, sklepach internetowych, działach marketingu i sprzedaży. Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracownidziałów marketingu i działów sprzedaży. A także osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności w Internecie. Osób zainteresowanych marketingiem internetowym od strony praktycznej, chcące podnieść swoje kwalifikacje pod kątem zawodu z przyszłością.

Kurs Marketing i Reklama

Kurs Marketing i Reklama

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Marketing i Reklama

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Marketing i Reklama1. Komunikacja marketingowa,Teresa Taranko,2015, Wyd Wolters Kluwer

2. Content marketing po polsku,Barbara Stawarz,2016, Wyd Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Socjotechnika,Tomasz Trejderowski,2015, Wyd Eneteia

 

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

 

Kurs Marketing i Reklama

Kurs Marketing i Reklama

I MODUŁ Reklama i wszystkie jej formy

1. Co to jest reklama

2. Mass Media w reklamie

3. Co Klient ceni w reklamie

II MODUŁ Reklama jako instrument promocji

1. Reklama w promocji

2. Rys historyczny reklamy

3. Psychologia reklamy

4. Rodzaje reklamy

III MODUŁ Marketing w strukturze organizacyjnej firmy

1. Organizacja działu marketingu

2. Organizacja działu marketingu

3. Decyzje marketingowe związane z polityka produktu

4. Dystrybucja – i co dalej?

5. Jak promować produkt?


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Marketing i Reklama online – Zapraszamy !

Kurs Pozyskiwanie Klientów

Kurs Pozyskiwanie Klientów

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników działów marketingu i działów sprzedaży. A także osób prowadzących lub chcących założyć działalność gospodarczą. Osób zainteresowanych marketingiem od strony praktycznej, chcące podnieść swoje kwalifikacje pod kątem zawodu z przyszłością.  

Kurs Pozyskiwanie Klientów

Kurs Pozyskiwanie Klientów

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Pozyskiwanie Klientów

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Pozyskiwanie Klientów1. Komunikacja marketingowa,Teresa Taranko,2015, Wyd Wolters Kluwer

2. Socjotechnika,Tomasz Trejderowski,2015, Wyd Eneteia

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Dlaczego tracisz i zdobywasz i tracisz Klientów ?

Kurs Pozyskiwanie Klientów

Kurs Pozyskiwanie Klientów

Czy znasz mocne strony swojego biznesu?

Zatroszcz się o swojego klienta

Relacje z partnerem biznesowym

Straciłem klienta biznesowego – co robić?

Najlepsze metody na pozyskiwanie Klientów

Dialog, jako sprawdzony sposób na pozyskanie i utrzymanie klienta

Pasywne pozyskiwanie klientów

Aktywne pozyskiwanie klientów

Gdzie mam szukać Klientów ?

Stwórz bazę kontaktów

Osobowe źródła informacji i nie tylko…

Książki telefoniczne

Najbardziej popularne strony internetowe z danymi teleadresowymi

Panorama Firm

Yellow Pages

W jaki sposób zdobyć Klienta ?

Najważniejsze aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę prowadząc rozmowę z klientem

Osobowość a typy klientów

Definicja osobowości

Definicja temperamentu

Marketing relacyjny

Znaczenie marketingu relacyjnego (partnerskiego)

Kształtowanie relacji z klientami

Znaczenie empatii w marketingu relacyjnym

Klient strategiczny

Kategorie klientów

Czynniki decydujące o znaczeniu klienta

Definicje pojęcia kluczowy klient

Zasady budowania relacji z kluczowymi klientami


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Kurs Pozyskiwanie Klientów online – Zapraszamy !

Kurs Negocjacje w Biznesie

Kurs Negocjacje w Biznesie

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich  chcących posiąść umiejętności negocjatora – erystyka, doboru argumentów, charyzma, wiedza i doświadczenie. Umiejętności te pozwolą na zrealizowanie wyznaczonych  przez CIEBIE  celów.

 

Efektywne Negocjacje w Biznesie

Kurs Negocjacje w Biznesie

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Negocjacje w Biznesie

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.

Kurs Negocjacje w Biznesie

1.U. Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wrocław 2006.

2. Mała Wielka Firma. 7 Sekretów Efektywnego Zarządzania,Jankowski Marek,2013, Wyd Wydawnictwo Studio EMKA

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Negocjacje w Biznesie

Kurs Negocjacje w Biznesie

MODUŁ I

Jak być skutecznym negocjatorem?

1. Poznaj swoich sprzymierzeńców!

a. Twoje cechy – Twój potencjał.

b. Negocjator – między perfekcjonizmem a słabościami.

c. Typy negocjatorów.

2. Nie jesteś sam, czyli jak tworzyć dobry zespół negocjacyjny?

a. Sposoby na podział zadań w zespole, który zwiększy Waszą skuteczność.

b. Lider, oponent, kontroler, czyli wyznaczamy role odgrywane przy stole negocjacyjnym.

c. Inne zabiegi personalne, które pomogą Ci uskutecznić Twoje zamiary.

3. Praca zespołowa – wyznaczanie celów i projektowanie porozumienia.

a. Zalety pracy projektowej i pracy w grupie.

MODUŁ II

Wiem, co robię! – Porady dotyczące świadomego kształtowania negocjacji, jeszcze przed ich rozpoczęciem.

1. Wybór modelu i świadomość stylu jako wyznaczniki sukcesu negocjacyjnego.

a. Wiodące modele negocjacyjne.

b. Style negocjacyjne, z którymi możesz zetknąć się w świecie biznesu.

2. Proces przygotowania do negocjacji – detale, których nie można pominąć.

a. Istotne znaczenie procesu przygotowania.

b. Na co zwrócić uwagę, przygotowując się do podjęcia negocjacji?

c. Propozycja rozwiązania jako faworyt albo: dlaczego warto zdecydować się na pracę według projektu BANTA?

d. Czy warto mieć scenariusz? A może lepiej… opracować program?

MODUŁ III

Działamy! Poznaj tajniki negocjacji, które pomogą Ci zrealizować Twoje biznesowe plany.

1. Struktura organizująca proces negocjacji.

a. Fazy negocjacji, ważne metody i przydatne praktyki.

2. Perspektywa porozumienia – dlaczego nieustannie musimy mieć ją na uwadze?

a. W drodze do konsensusu – wspólnota komunikacyjna.

3. Figury retoryki negocjacyjnej – chwyty i techniki, czyli taktyka, bez której nie można się obejść.

a. Chwyty i techniki negocjacyjne – uwagi wstępne.

b. Działanie przez ustępowanie – zalecenia ogólne.

c. Sztuka skutecznego przedstawiania żądań.

d. Zbiór technik negocjacyjnych do praktycznego wykorzystania.

4. Etyka a negocjacje – o czym warto pamiętać?

a. Między perswazją a manipulacją – na co należy uważać stosując niektóre techniki?

b. S.O.S, czyli co robić, gdy partner wdraża zabiegi manipulacyjne?

MODUŁ IV

(Nie)pisane kody, czyli jak radzić sobie w szczególnie wymagających sytuacjach negocjacyjnych.

1. Kody kulturowe i komunikacyjne, których znajomość będzie wspierać Twoje działania.

a. Biznesowe zwyczaje komunikacyjne w wybranych kręgach kulturowych
– wiedza, którą zastosujesz w praktyce.

b. Specyfika pracy z najczęstszymi partnerami Polaków w negocjacjach międzynarodowych.

2. Komunikacja perswazyjna i sygnały niewerbalne – kilka słów
o czytaniu między wierszami.

a. Zmysły w świecie biznesu.

b. O granicach, których nie należy przekraczać.

c. Miejsce ma znaczenie.

 


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Negocjacje w Biznesie online – Zapraszamy !

Kurs Skuteczne Zarządzanie Firmą

Kurs Zarządzanie Firmą

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pełniących kierownice stanowiska oraz osób chcących założyć własnym biznes. Kurs pomoże odpowiedzieć na wiele pytań oraz da konkretne wskazówki jak zacząć, kontrolować i prowadzić skutecznie biznes.

Skuteczne Zarządzanie Firmą

Kurs Skuteczne Zarządzanie Firmą

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzanie Firmą

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Zarządzanie Firmą 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem,Eugeniusz Michalski,2016, Wyd Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Mała Wielka Firma. 7 Sekretów Efektywnego Zarządzania,Jankowski Marek,2013, Wyd Wydawnictwo Studio EMKA

 

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

 

1.ZARZĄDZANIE – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

Kurs Zarządzanie Firmą

Kurs Zarządzanie Firmą

Nauka o zarządzaniu – wprowadzenie.

Proces zarządzania.

Istota i funkcje zarządzania.

Nowe koncepcje w zarządzaniu.

Umiejętności menadżerskie i ich znaczenie.

2.ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Podejście strategiczne.

Elementy zarządzania strategicznego.

3.PLANOWANIE ORAZ PODEJMOWANIE DECYZJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA.

Umiejętne podejmowanie decyzji – sztuka decydowania.

Rola, cele i zadania w planowaniu.

4.KONTROLA W ZARZĄDZANIU

Cele, zakres i znaczenie kontrolowania.

Formy kontroli.

Zarządzanie procesem kontroli.

5.ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I PROBLEMÓW W FIRMIE

Zarządzanie konfliktem w firmie

Negocjacje, jako kompromisowa forma rozwiązywania konfliktu w firmie.

Rozwiązywanie problemów w firmie elementem zarządzania.

Różne metody rozwiązywania problemów

Podsumowanie

6. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W FIRMIE

Rodzaje zmian, cel oraz znaczenie zmiany dla rozwoju firmy.

Schemat wprowadzania zmian.

Inżynieria wprowadzania zmian

Opór pracowników przed zmianami.

Rola osoby zarządzającej w procesie wprowadzania zmian.

Zasady, jakimi należy się kierować, przy wprowadzaniu zmian, by były efektywne.

 


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Zarządzanie Firmą online – Zapraszamy !

Kurs Wywieranie Wpływu i Manipulacja

Kurs Wywieranie Wpływu i Manipulacja

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie, skierowane do osób które chcą wpływać na innych sprawnie używając metod perswazji, jak i dla tych, którzy pragną obronić się przed manipulacją .Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

Kurs Wywieranie Wpływu

Kurs Wywieranie Wpływu

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Wywieranie Wpływu i Manipulacja

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Wywieranie Wpływu i ManipulacjaLiteratura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I

Psychiczne aspekty, a wpływanie na innych

1. Wprowadzenie

2. Osobowość

3. Temperament

4. Inteligencja

5. Potrzeby

Kurs Wywieranie Wpływu

Kurs Wywieranie Wpływu

Wpływanie na psychikę i jej mechanizmy obronne

1. Identyfikacja

2. Wypieranie

3. Projekcja

4. Tworzenie objawów

5. Przeniesienie

6. Sublimacja

7. Reakcje upozorowane

8. Unikanie

9. Racjonalizacja

10. Znieczulanie

11. Odgradzanie się

12. Ucieczka w bezsilność

13. Kreowanie ról

14. Opancerzanie uczuć

Reguły społeczne jako narzędzie wywierania wpływu. Dlaczego ulegamy manipulacji?

1. Reguła maksymalizacji korzyści

2. Reguła uproszczonej oceny szans

3. Zasada kontrastu

4. Reguła wzajemności

5. Reguła konsekwencji

6. Reguła lubienia

7. Reguła niedostępności

8. Reguła autorytetu

9. Społeczny dowód słuszności

MODUŁ II

Skuteczne przekonywanie – perswazja

1. Definicja perswazji

2. Poznanie rozmówcy

3. Język perswazji

4. Fazy procesu perswazyjnego

5. Psychomanipulacja

6. Definicja

7. Kto ulega psychomanipulacji?

8. Techniki psychomanipulacji


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Wywieranie Wpływu online – Zapraszamy !

Kurs Trener Sprzedaży

Kurs Trener Sprzedaży

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane w celu kształcenia kadry działów handlowych i marketingowych a przede wszystkim kadry kierowniczej. Kurs pomoże poznać nowoczesne techniki sprzedaży, bodźce marketingowe oraz zapozna z procesem decyzyjnym nabywcy. Kurs pomaga w pojęciu pracy: Jako kadra zarządzająca i kierownicza w sektorze handlowym w biurach sprzedaży, obsługi klienta, działach marketingu.

Kurs Trener Sprzedaży

Kurs Trener Sprzedaży

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Trener Sprzedaży

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Trener Sprzedaży1. Jak wprowadzić klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzedaży i marketingu,Joe Vitale,2014, Wyd Onepress

2. Zakamarki marki. Rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki,Paweł Tkaczyk,2011, Wyd Onepress

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Trener Sprzedaży

Kurs Trener Sprzedaży

MODUŁ I

1. Profesjonalne techniki sprzedaży

2. Formy sprzedaży

3. Proces sprzedaży a kobiety i mężczyźni

4. Analiza zachowania nabywcy

5. Idealny handlowiec

6. Pozytywne nastawienie

7. Charakterystyka klientka + role w procesie zakupu

MODUŁ II

1. Motywy decyzji klienta

2. Reakcja nie

3. Dysonans pozakupowy

4. Znaczenie indywidualnego traktowania klienta

5. Magiczne słowa ułatwiające sprzedaż

6. Przyczyny niezadowolenia klientów

7. Profesjonalna obsługa klientów

8. Pro kliencki model sprzedaży

9. O komunikacji interpersonalnej

MODUŁ III

1. Szczegółowa analiza etapów pro klienckiego modelu sprzedaży

2. Psychologiczne typy klientów

3. Trudności w obsłudze klientów


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Trener Sprzedaży online – Zapraszamy !

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z najatrakcyjniejszych dziedzin współczesnego rynku pracy. Wynika to z faktu, że komórki personalne odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu polityki firmy.

Kurs przeznaczony dla pracowników:

samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w działach kadr, działach organizacji, komórkach do spraw szkoleń itp, zarówno w przedsiębiorstwach komercyjnych, jak i w organizacjach non-profit.

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi1. Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III Robert K. Wysocki, Rudd McGary Helion / One Press, 2005

2. Project Management Office: podejście kompleksowe, Parviz Rad, Ginger Levin, PROED, 2006.

3.  Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania własnego szefa, John Hoover, One Press, 2006

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

MODUŁ I

 1. Definicje i istota zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
 3. Planowanie zatrudnienia jako aspekt zarządzania zasobami ludzkimi
 4. Rekrutacja jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi
 5. Szkolenie i doskonalenie kadr w ramach zarządzania zasobami ludzkimi
 6. Wynagradzanie za pracę
 7. Pomiar i ocena efektywności pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

MODUŁ II

 1. Derekrutacja a zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Organizacja inteligentna jako optymalne środowisko realizacji zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Motywacja a zarządzanie
 4. Różne teorie motywacyjne
 5. System nagradzania i karania w kształtowaniu motywacji pracowników
 6. Motywowanie pracowników a postrzeganie pracy

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi online – Zapraszamy !

Kurs Wizerunek w Biznesie

Kurs Wizerunek w Biznesie

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

Kurs Wizerunek w Biznesie

Kurs Wizerunek w Biznesie

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Wizerunek w Biznesie

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Literatura dostępna online

Kurs Wizerunek w Biznesie1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I

Poznaj swoją wartość – komponenty Twojego wizerunku.

1. Wizerunek twórczy i kreacja odtwórcza.

a) Wokół definicji.

b) Podstawowe strategie kreowania wizerunku.

2. Pierwsze wrażenie jako podstawa nawiązywania relacji.

a) Wygląd zewnętrzy (aparycja).

b) Zachowanie.

c) Słowa.

Kurs Wizerunek w Biznesie

Kurs Wizerunek w Biznesie

MODUŁ II

Wybierz najlepiej – nauka świadomego kreowania wizerunku personalnego.

1. Stwórz własną markę – dla kobiet.

a) „Słaba płeć”, a jednak… – między żeńskością a stereotypami.

b) Kreuj się przez strój i nie tylko…

c) Skompletuj garderobę, czyli szafa kobiety biznesu.

d) Nie samym strojem człowiek żyje, czyli w dalszym ciągu o kreowaniu wizerunku poprzez… wygląd.

2. Stwórz własną markę – dla mężczyzn.

a) Pozycja mężczyzny w biznesie.

b) Męska garderoba biznesowa.

c) Pozostałe komponenty męskiego wizerunku biznesowego.

MODUŁ III

X-FACTOR, czyli: dlaczego firmowy wizerunek jest tak ważny?

1. Firmowe re-prezentacje.

a) Plastyka firmowego wizerunku.

b) Dąż – od planu do prezentacji, czyli firmowe wizytówki – realne

i wirtualne.

c) Klasyka wizytownika.

2. Miej gest, czyli: jak promować markę firmy „przy okazji”?

a) Ustąp pierwszeństwa!

b) Jak młoda para, czyli kłopoty z wyznaczaniem miejsc przy biznesowym biesiadowaniu.

c) Poznajmy się bliżej – etykieta przedstawiania.

d) Jak cię widzą, tak cię piszą – jak piszesz, tak cię odbierają…

etykieta korespondencyjna.

MODUŁ IV

Ty i Twoja marka – wizerunek jako projekt (współ)finansowany ze środków osobistych.

1. Bądź swoim koordynatorem, czyli o kreowaniu się przez słowo, ciało, gest.

a) Powitania.

b) Konwersacja telefoniczna.

c) Jak konstruować przekonujące wypowiedzi?


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Wizerunek w Biznesie online – Zapraszamy !

Kurs Perswazja i Socjotechnika

Kurs Perswazja i Socjotechnika

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

Kurs Perswazja i Socjotechnika

Kurs Perswazja i Socjotechnika

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Perswazja i Socjotechnika

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Literatura dostępna online

Kurs Perswazja i Socjotechnika1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I

Perswazja jest wszędzie.

1. Niezbędnik teoretyczny.

2. Buduj swoje zaplecze,
czyli o czym musisz wiedzieć zanim przystąpisz do działania.

MODUŁ II

Kurs Perswazja i Socjotechnika

Kurs Perswazja i Socjotechnika

Nie taki diabeł straszny, czyli pozytywnie o psychomanipulacji
i propagandzie…

1. (Psycho)manipulacja – drugie imię perswazji.

2. Oddziaływanie w praktyce – zestaw technik (psycho)manipulacyjnych.

3. Działania propagandowe.

4. Czy to jest jeszcze perswazja? Inne techniki wywierania wpływu.

MODUŁ III

Język – Twój klucz do sukcesu!

1. Językowy aspekt wywierania pożądanego wrażenia na innych.

Kompetencje językowe jako gwarancja powodzenia komunikacyjnego.

2. Jak grać słowami, żeby zwyciężyć? Zestaw zasad językowych
dla oddziałujących.

MODUŁ IV

Perswazyjny savoir-vivre.

1. Kierunek i charakter oddziaływań.

2. Ciało, głos, empatia, entuzjazm, czyli „drobiazgi” formujące całokształt.

Zakończenie


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Perswazja i Socjotechnika online – Zapraszamy !

Kurs Teambulding – Motywacja i Budowanie Zespołu

Kurs Teambulding – Motywacja i Budowanie Zespołu

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie odkryje sekrety perswazji oraz socjotechniki w kontaktach międzyludzkich. Kurs skierowane jest do osób  wykorzystujących wpływ społeczny w różnych obszarach działalności biznesowej lub prywatnej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami wywierania wpływu na innych oraz w jaki sposób zbudować pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Kurs Teambulding

Kurs Teambulding

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Teambulding – Motywacja i Budowanie Zespołu

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Literatura dostępna online

Kurs Teambulding - Motywacja i Budowanie Zespołu1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

1. Zachowania interpersonalne – wzory

2. Działanie grupy w sytuacjach zadaniowych

3. Kwestionariusz ról grupowych

Kurs Teambulding - Motywacja i Budowanie Zespołu

Kurs Teambulding – Motywacja i Budowanie Zespołu

4. Role w grupie

5. kogo warto mieć w zespole ?

6. Efektywna praca w zespole

7. Typu osób w grupie

8. Sposoby oddziaływania na trudne zachowania grupowe

II MODUŁ

1. Rodzaje motywacji

2. Teoria A.Masłowa, Alderfera, McClellanda, Herzberga

3. Niematerialne motywowanie pracowników

4. Efektywny system motywacyjny

5. Poziom motywacji a sprawność działania

6. Motywowanie jako funkcja zarządzania

7. Zadowolenie z pracy

8. Ćwiczenia – test kapitał ludzki firmy


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Teambulding – Motywacja i Budowanie Zespołu online – Zapraszamy !

Kurs Zarządzanie Biurem

Kurs Zarządzanie Biurem

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze urzędnika.

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Kurs Zarządzanie Biurem

Kurs Zarządzanie Biurem

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzanie Biurem

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Zarządzanie Biurem1. Pracownik administracyjno-biurowy. Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp,Wieczorek Zygmunt,2014, Wyd Oficyna Prawa Polskiego

2. Technika biurowa. Pracownia ekonomiczna,Witek Eugeniusz,2014, Wyd Wydawnictwo eMPi2

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Zarządzanie Biurem

Kurs Zarządzanie Biurem

I MODUŁ

Pojęcia norm w przedsiębiorstwach oraz cech pracownika biurowego

II MODUŁ

Czynniki determinujące organizację pracy

III MODUŁ

Elementy techniki pracy i komunikacji interpersonalnej

IV MODUŁ

Charakterystyka pasywów, aktywów, operacje gospodarcze, prawo bilansowe


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Zarządzanie Biurem online – Zapraszamy !

Kurs Pracownik Biurowy

Kurs Pracownik Biurowy

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze urzędnika. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Kurs Pracownik Biurowy

Kurs Pracownik Biurowy

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Pracownik Biurowy

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Pracownik Biurowy1. Pracownik administracyjno-biurowy. Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp,Wieczorek Zygmunt,2014, Wyd Oficyna Prawa Polskiego

2. Technika biurowa. Pracownia ekonomiczna,Witek Eugeniusz,2014, Wyd Wydawnictwo eMPi2

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Pracownik Biurowy

Kurs Pracownik Biurowy

I MODUŁ

Pojęcia norm w przedsiębiorstwach oraz cech pracownika biurowego.

II MODUŁ

Czynniki determinujące organizację pracy.

III MODUŁ

Elementy techniki pracy i komunikacji interpersonalnej.

Materiały dodatkowy (nieobowiązkowy do egzaminu)

System motywacyjny i rodzaje motywacji w zarządzaniu.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs Pracownik Biurowy online – Zapraszamy !

Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze urzędnika. Celem szkolenia jest poniesienie kwalifikacji kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs kadra kierownicza w administracji

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs kadra kierownicza w administracji1. Psychologia szefa. Szef to zawód,Haman Wojciech, Gut Jerzy,2009, Wyd Helion

2. Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych,Marcin Antoniak,2012r,

3. Administracja publiczna,Jacek Czaputowicz,Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

Kurs Kadra Kierownicza w Administracji

I MODUŁ

Administracja publiczna i jej kompetencje

II MODUŁ

Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie

III MODUŁ

Organizacja pracy

IV MODUŁ

Organizacja i techniki pracy biurowej – praca z dokumentem

V MODUŁ

Jak być skutecznym w komunikacji interpersonalnej

VI MODUŁ

Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs administracja publiczna i samorządowa

Kurs administracja publiczna i samorządowa

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju a także osoby pragnące pracować w charakterze urzędnika. Celem szkolenia jest poniesienie kwalifikacji kadry urzędniczej. Ze szkolenia powinni skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji.

Kurs administracja publiczna

Kurs administracja publiczna

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Administracja publiczna i samorządowa

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Administracja publiczna

Kurs Administracja publiczna

1. Administracja publiczna,Jerzy Hausner,2016, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych,Marcin Antoniak,2012r,

3. Administracja publiczna,Jacek Czaputowicz,Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs administracja publiczna

Kurs administracja publiczna

I MODUŁ

Administracja publiczna i jej kompetencje

II MODUŁ

Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie

III MODUŁ

Organizacja pracy

IV MODUŁ

Organizacja i techniki pracy biurowej – praca z dokumentem

V MODUŁ

Jak być skutecznym w komunikacji interpersonalnej


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Kurs administracja publiczna online – Zapraszamy !