Kurs daje możliwość legalnego zatrudnienia

Każdy kursant otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia

CERTYFIKAT ukończenia kursu

Każdy kursant otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia

O firmie

 Prowadzimy kursy doszkalające i rozwojowe

kursy przez internet (online) i stacjonarnie.

 

kursy przez internetFirma Szkoleniowa Kar-Group  zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) Potwierdzenie nadania uprawnień (plik). Ukończony kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie w Urzędach Pracy.

Co daje ukończenie kursu:

kursy przez internet

1. Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia umiejętności i rozwoju.

2. Każdy uczestnik otrzymuje dokumentację potwierdzającą odbycie szkolenia.

3. Dokumentacja i szkolenie jest szczególnie ważne dla osób chcących uzyskać potwierdzenie ukończenia kursu.

5. Uzyskane dokumenty otrzymujecie do Firmy Szkoleniowej zarejestrowanej w (RIS)

6.  Kurs pomocny poza terytorium Polski, także na terenie Unii Europejskiej

7. Nasza platforma szkoleniowa obsługuje urządzenia mobilne: smartfony i tablety.

8. Materiały szkoleniowe składają się z modułów w formie treści i są uzupełniony w ilustracje. Cały materiał zawarty jest w modułach (w formacie PDF), który można przeglądać z platformy szkoleniowej lub pobrać na dysk komputera.

9. Dokumenty mają charakter dożywotni i doszkalający (nie wydajemy uprawnień zawodowych)

10. Kurs w Kar-Group może być sfinansowana przez właściwy dla miejsca Państwa zameldowanie Powiatowy Urząd Pracy.

Nasze wyróżnienia

Nagrody2blue

Jeżeli planujesz nieustanny rozwój kariery, bierzesz pod uwagę nie tylko zdobywanie doświadczeń, ale i poszerzanie kompetencji w ramach szkoleń. Kursy w ofercie Kar-Group odzwierciedlają, w jak wielu branżach niezbędne okazuje się doszkolenie lub poznawanie pewnych zagadnień od zera. Nie tylko ambicja nakazuje zdobywać kolejne umiejętności; wymusza to niejako charakter dzisiejszego rynku pracy. Wielu rzeczy nauczymy się w trakcie codziennej pracy, o innych poczytamy w Internecie lub podręcznikach, ale najbardziej sprawdzoną formułą zdobycia konkretnego know-how jest udział w profesjonalnym kursie.

 kursy przez internet

kursy przez internet

Kursy przez internet – podnieś wiedzę !

Chcąc rozszerzyć swoją wiedzę, szukaj dodatkowych bodźców rozwojowych. Świetną metodą jest zapisywanie na przydatne kursy, które są przeprowadzane nie tylko stacjonarnie, ale również za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych. Gdy zakładasz własną działalność gospodarczą i chcesz otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy, certyfikat ukończenia szkolenia rozwojowego bardzo się przydaje. Jest on niezwykle pomocny także podczas poszukiwania pracy. Poznaj przydatne kursy rozwojowe oferowane przez Kar-Group, dzięki którym zyskasz nowe umiejętności także w codziennym życiu.

Firma szkoleniowa Kar Group oferuje wiele kursów i szkoleń, które odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. W zależności od wymagań możesz wziąć udział w kursie doszkalającym. W każdym przypadku otrzymujesz certyfikat, który stanowi cenne uzupełnienie CV. Zdobądź certyfikat, nową wiedzę, a także szansę poprawy swojego wizerunku przed pracodawcą !

 

W Kar-Group znajdziesz ponad 60 szkoleń !

Kursy przez internet (ekursy) i stacjonarne

 Pełna oferta szkoleń

Regulamin Szkoleń w Kar-Group (pobierz)

Nie nadajemy uprawnień zawodowych. Kursy przez internet *e-learning i stacjonarne – to nowa forma podnoszenia umiejętności i wiedzy dzięki kursom doszkalającym i hobbystycznym. Kar-Group. Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

3. Nie nadajemy uprawnień zawodowych – nasze szkolenia mają charakter doszkalający (na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).